Jak uvedla Eva Pešková, koordinátorka seniorských aktivit ze Služeb škole z Mladé Boleslavi, zájem o studium v sousedním městě projevilo letos zájem třiatřicet studentů.

„Otevřeli jsme dva obory. Na angličtinu, kterou budou zkušení lektoři vyučovat ve dvouhodinových blocích každé úterý, se přihlásilo deset seniorů. Třiadvacet účastníků bude navštěvovat obor Cestujme po Evropě. Při něm se každý čtvrtek také ve dvouhodinovém bloku dozvědí zajímavosti o zeměpisných tématech," upřesnila Eva Pešková.

Třiatřicet přihlášených studentů v Benátkách nad Jizerou považuje ve startovacím ročníku za dobré číslo. A slibuje, že v příštím roce nabídnou ještě širší škálu studijních oborů.

Letošní studijní ročník v Benátkách nad Jizerou bude trochu netradiční a kratší. Studenti konkrétních oborů navštíví dvaadvacet dvouhodinových bloků. Slavnostní ukončení prvního ročníku se uskuteční během června.

V Mladé Boleslavi 157 studentů

„Jen pro srovnání. V Mladé Boleslavi v tomto roce studuje celkem 157 posluchačů. Nastoupili do oborů Dějiny 1. ročník, Dějiny 2. ročník, Dějiny umění, dále Cestujme po Evropě, Kreslení, malování a další výtvarné techniky a kromě toho jsou otevřené i čtyři kurzy anglického jazyka," vysvětlila koordinátorka seniorských aktivit.

Jazykové dovednosti si tak mohou zdokonalit nejen úplní začátečníci, ale také mírně pokročilí, pokročilí a lektoři se našli i pro pokročilé vyššího stupně.

Vedení Univerzity 3. věku může být se svými studenty spokojené. Podle Evy Peškové byl loňský rok velmi úspěšný co do počtu posluchačů, kteří nelehké studium absolvovali a domů si tak ze slavnostního zakončení odnesli osvědčení o úspěšném zakončení studia. „Závěrečných prací bylo vypracováno a obhájeno celkem dvacet," vysvětlila Eva Pešková.

Upozornila, že studium a učení má pro osobnost člověka ve starším věku několik zásadních významů. Jde především o aktivizační stránky celého procesu, o sociální a zdravotní aspekty.

O tom, že studium Univerzity 3. věku láká zájemce různého věku, svědčí jeho rozpětí. Jak Eva Pešková nastínila, čas studování věnují nejen lidé, kterým je kolem pětašedesáti let. „Máme zde i spoustu sedmdesátníků a dokonce i posluchače, jejichž věk už přeskočil osmdesátku. Jsou navíc ve výborné psychické i fyzické kondici," konstatovala s tím, že takoví lidé se vzdělávají už bez nutného studijního poplatku.

Historie Univerzity 3. věku se v Mladé Boleslavi začala psát v roce 2003, tedy před dvanácti lety. Za tu dobu se studium rozvinulo na všech frontách. Posun je vidět zejména v nabídce studijních oborů. Nyní se zájemci mohou přihlásit do jednoročních semestrálních kurzů, ročních oborů, které trvají dva semestry i do dvouletých studijních oborů, které mají čtyři semestry.

Didaktické vybavení

„Další posun je vidět ve formách přednášek a v používání nejmodernějšího didaktického vybavení. Lépe pečujeme o aktivity posluchačů a organizujeme akademický rok i ceremoniály spojené s imatrikulací i slavnostním ukončením roku. Nechybí akademická rada ani rektorský řetěz, který patří k lesku těchto ceremoniálů. Letos k nim přibude snad i pedelská hůl," vyzdvihla Eva Pešková.

Pokud by se chtěl někdo ze zájemců přihlásit ke studiu, stačí, když si prohlédne internetové stránky univerzity nebo přijde na recepci Služby škole MB, která sídlí na třídě Václava Klementa, kde se dozví více informací o oborech. Poté je potřeba podat přihlášku. Akademický rok začíná vždy první středu v říjnu, jednosemestrální kurzy mají první hodinu v březnu.