Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi v letošním roce změnila svého ředitele. Po rezignaci Josefa Langera byl vedením Středočeského kraje do čela nemocnice jmenován docent Ladislav Horák. Má za sebou pomyslných sto dnů hájení. Zajímá nás proto, jak si nemocnice vede z hlediska hospodaření, personálu atd.

Pane řediteli, jste lékař a řízení nemocnice je hlavně manažerská činnost. Nechybí vám lékařská praxe?

I nadále jako ředitel nemocnice nadále na malý úvazek vykonávám proktologickou praxi, takže se nadále udržuji odborně v kondici a jsem v kontaktu s pacienty. Nicméně řízení nemocnice je nejen o ekonomice a číslech, ale i o personální práci s lékaři, sestrami a dalšími zaměstnanci. A to včetně vysoce odborných medicínských záležitostí, které s jednotlivými primáři a dalšími lidmi projednáváme.

Ví se o vás, že kladete důraz na dialog se zaměstnanci. V jakém personálním stavu je podle vás nemocnice?

Lékaři, sestry a další personál tu jsou na velmi vysoké úrovni. A to jak odborné, tak i lidské. Neříkám, že se nenajdou výjimky, které tomuto tvrzení neodpovídají, ale tak to je v jakékoli oblasti, kde působí lidí. Možná právě proto, že jsem původem lékař a znám úskalí práce doktorů i sester, kladu na personální činnost velký důraz.

Se zaměstnanci hodně komunikuji, snažím se je mnohem více zapojit do strategických procesů v rámci nemocnice. Práci zaměstnanců jsme rovněž, po dohodě s vedením kraje a dozorčí radou, ocenili v pololetí mimořádnými odměnami, v rámci kterých bylo přerozděleno 17 milionů korun. Žádná jiná nemocnice ve vlastnictví Středočeského kraje takto vysoké odměny nevyplatila, naši zaměstnanci dostali několikanásobně více než v jiných zařízeních.

S managementem nemocnice hledáme další finanční zdroje, abychom ještě letos mohli práci zaměstnanců ocenit. Letošní rok je však mimořádně složitý, klesají nám příjmy od pojišťoven, zvyšují se některé náklady, takže dochází k rozevírání nůžek mezi příjmy a výdaji. Věřím, že díky úsporným opatřením situaci zvládneme.

Dotýká se nějak nemocnice hrozba mladých lékařů, kteří již nechtějí sloužit za nízké nástupní platy a avizují odchod do zahraničí?

Je to potenciální problém, který neumíme vyřešit sami v rámci nemocnice, ale ani v rámci kraje. Skutečná výše mezd se odvíjí od toho, kolik nám zaplatí pojišťovny. Přitom v posledních letech cena práce v platbách, které jsme dostávali, fakticky klesala. Je to úkol pro nového ministra a vládu. Osobně mladým lékařům velmi rozumím. Studium medicíny patří mezi nejnáročnější, je tu komplikovaný atestační systém a k tomu velmi nízké finanční ohodnocení mladých lékařů. Je to hrozba pro celý systém zdravotnictví, vláda a pojišťovny zde musí najít řešení.

Zmínil jste, že hledáte další finanční zdroje uvnitř nemocnice. Dá se z toho odvodit, že bývalý management plýtval?

Nechci říci, že by plýtval s penězi. Prostě pracovali za jiných podmínek. Nemocnice je v zisku, přesto jsem přesvědčen, že tu jsou rezervy v hospodaření. Vedle personální práce dbám na hospodárnost. Za poslední měsíce se nám podařilo vyjednat s dodavateli léků a zdravotnického materiálu výrazné slevy, které pro nemocnici představují úspory přesahující ročně 10 milionů korun. To je začátek, v jednání s dalšími dodavateli pokračujeme.

Rovněž jsme se zaměřili na provozní úspory - společně s dalšími nemocnicemi budeme soutěžit dodavatele plynu, ušetřili jsme stovky tisíc změnou systému úklidu nemocnice. Samostatnou kapitolou jsou investice do přístrojového vybavení a budov. Vytvořili jsme poradní sbor ředitele. Jím procházejí požadavky na přístrojové vybavení, poté je ještě projednává investiční komise, která uvolňuje prostředky. Mým cílem je maximálně průhledná politika v této oblasti.

Přehodnotil jsem některá rozhodnutí bývalého vedení. Velmi drahou rekonstrukci dřevěnými okny jsme změnili na okna plastová, což znamená o významně nižší náklady. Stejně tak jsme vypsali novou soutěž na mamograf, úspora zde představuje přibližně čtyři miliony korun. U stavebních investic realizujeme nový systém jejich přípravy, i zde očekávám další úspory. V těchto věcech mám jednoznačné zadání ze strany správní rady nemocnice. Stejně tak nás velmi „tlačí“ do úspor předseda dozorčí rady, a já tomuto tlaku rád podléhám.

Vizitka ředitele Ladislava Horáka

MUDr. Ladislav Horák se narodil v roce 1950. Na První lékařské fakultě UK v Praze promoval v roce 1974. Od roku 1978 pracoval na III. chirurgické klinice v Praze, od roku 1994 pak na chirurgické klinice 3. LF a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Od roku 1979 se zabývá chirurgickou léčbou onemocnění tlustého střeva a konečníku. Kromě domácích odborných společností je vicepresidentem Evropské laserové společnosti. Dále je členem Evropské onkochirurgické společnosti a University of Colon and rectal surgeons.

Od poloviny dubna 2010 je ředitelem Klaudiánovy nemocnice Ml. Boleslav.