"V podstatě jde již tady v Mladé Boleslavi o dlouholetou tradici. Však jsme tu měli pedagogy, kteří byli takto oceněni již poněkolikáté v řadě," uvedla organizátorka Jiřina Hančarová. "Hlavní myšlenkou akce bylo učitelům nějakým způsobem poděkovat, aby měli v jejich poměrně náročném a vyčerpávajícím povolání určitou jistotu. Totiž tu, že jejich práce, která je pro společnost jednou z nejdůležitějších, je ceněna i mimo zdi školy," vysvětlila.

Na Mladoboleslavského Amose byli nominováni učitelé z základních a středních škol, podmínkou jejich účasti pak bylo, že si je zvolí sami jejich svěřenci. Návrhy na učitele ze škol mateřských pak vzešly z řad jejich kolegů. Co se skladby oceněných učitelů týče, je možná překvapivé, že byli hojně zastoupeni i učitelé oborů považovaných za obtížnější. "Žáci mají samozřejmě v oblibě tradiční tělocvikáře, ale máme zde i hojnost učitelů chemie, fyziky, matematiky. To vysílá dobrý signál, že tyto předměty lze poutavě a srozumitelně přiblížit a neztratit nic na popularitě," s povděkem kvitovala Jiřina Hančarová.

Zajímavou syntézu pak v tomto ohledu zosobňuje jedna z nominovaných Kateřina Kulasová, která na Obchodní akademii vyučuje tělocvik a matematiku. Ta ve školství působí teprve druhým rokem a za oba roky se může Mladoboleslavským Amosem pyšnit. "Rozhodně je to pro mne zadostiučinění, a obzvlášť velkou radost mám z toho, že mě na cenu navrhli sami žáci. I pro ostatní účitele je podobná cena jistě přínosem. Podobné akce nám dávají na vědomí, že to neděláme marně," řekla Kateřina Kulasová. Středeční odpoledne pak jí a šestadvaceti dalším tato slova potvrdilo.

Slavnostního předávání květin a pamětních listů v prostorách taneční školy Zita se kromě učitelů zúčastnili mimo jiné i zástupce primátora Daniel Marek, člen představenstva mladoboleslavské automobilky Bohdan Wojnar a rovněž předsedkyně komise pro výchovu a vzdělávání Jiřina Hančarová, která celou akci pořádala a organizovala. Celou akci zpestřila i hudební vložka a představení kouzelníka.