Pádnými argumenty vládnou oba názorové tábory. Restaurace Šmak je dlouhodobě ve špatné kondici, žádá si pravidelné investice do oprav a její nepravidelné využívání se na špatném stavu rovněž podepisuje. Na druhou stranu se jedná o skutečně jediný dostatečně velký krytý prostor s určitou reprezentační úrovní ve městě. Zastupitelé při svém posledním společném zasedání jednali o tom, za minimálně kolik by se měl případně objekt v samém srdci města prodat. A padla celá řada návrhů.

Kosmonosy v polovině dubna zveřejnily záměr prodeje, aby se dozvěděly, zda by se případně našel zájemce, který by architektonicky velkolepě pojatou stavbu koupil. Dosud město Šmak pouze pronajímalo. Několik zájemců telefonicky požádalo o další informace, ale zájem nakonec neprojevili.

Starosta Jiří Müller na úvod zasedání zastupitelstva informoval, že rada města doporučuje schválit nejnižší prodejní cenu stanovenou odborným posudkem, tedy nabídnout Šmak za minimálně sedm milionů korun.

Jako první reagoval Milan Petráš: „Nechci napadat znalecký posudek, nejsem odborník, ale sedm milionů se mi zdá málo. Dávám protinávrh devět milionů."

„Sedm milionů to je podhodnocené, to je trestný čin, to co tady navrhujete," rozohnil se Ljulin Christov. A kromě nejnižší ceny se postavil i proti navržené obálkové metodě. Je pro veřejnou dražbu. Podle něj by cena neměla klesnout pod 29 milionů. Své připomínky rovněž zformuloval do protinávrhu.

Markéta Pekařová upozornila na skutečnost, že částka z odborného posudku sice nemusí být definitivním výchozím bodem, ale že prozradí případnému investorovi mnohé o stavu nemovitosti.

„Ptám se vás, komu se podaří zachovalé desetileté auto prodat za cenu, kterou vám stanoví odhadce," zeptal se František Klouček a upozornil zastupitele na prodeje soukromých nemovitostí proběhlé v okolí, kde cena klesla ještě pod vyvolávací cenu.

Značné nesnáze se stanovením obvyklé ceny působí i charakter objektu, který v okolí nemá odpovídající srovnání. Miroslav Štěpánek uvedl jako příklad mladoboleslavský hotel Věnec, jenž nového majitele přišel na zhruba 15 milionů korun. Také Štěpánek podal protinávrh – 14 milionů. „Jsem přesvědčen, že je velká šance, že využití objektu se v případě prodeje změní. Myslím, že hospod je v okolí až až," dodal na závěr.

S posledním protinávrhem vystoupil Eduard Masarčík – devět milionů a veřejná dražba.

Jenže záměr prodeje má být na úřední desce vyvěšen jen do konce srpna, upozornil Pavel Janeček, a tak se rozpoutala diskuze. Během ní vykrystalizovalo usnesení, na kterém se zastupitelé po 40 minutách shodli patnácti hlasy ku jednomu hlasu proti. Prodej Šmaku bude probíhat formou veřejné dražby, kterou bude řídit specializovaná firma. Minimální cenu stanoví posudek, nebude však nižší než 9 milionů korun.

Debata o Šmaku pokračuje. Je otázkou, zdali o nemovitost veřejnost projeví zájem.