Silnice III/27217 a III/27218, včetně průtahu obcí, jsou v nevyhovujícím technickém stavu. Místy jde podle vyjádření kraje až o stav havarijní. Jejich povrch je plný vysprávek, větších či menších trhlin a výtluk i různých deformací.

Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy, naznačil, že opravy budou rozsáhlé. „Komunikaci bude s největší pravděpodobností nutné kompletně rekonstruovat a bezvadně odvodnit. Konkrétně u obecního úřadu řešíme i úpravu celého uličního prostoru a usměrnění silničního provozu zúžením jízdních pruhů,“ popsal Bendl.

Ilustrační foto
Darovat krev chodí v Boleslavi několik tisíc lidí. Loni se počet odběrů zvýšil

Návrh rekonstrukce bude vycházet z výsledků diagnostiky. Středočeský kraj nechá obnovit i dopravní značení. 
 
Oprava by měla vyjít na 43,35 milionu korun. V případě, že Středočeský kraj získá dotace z národních zdrojů, bude její výše stoprocentní. Dotace Evropské unie, konkrétně z programu IROP, by byla případně ve výši 85 procent. Bude-li kraj v čerpání dotací úspěšný, zhruba půl druhého kilometru dlouhá opravená komunikace by měla svému účelu sloužit už v roce 2025.