Cestu do Santiaga de Compostela podniká mnoho lidí. V posledních letech se z ní stal trend, a to nejen kvůli sociálním sítím. Poutníci si chtějí vyzkoušet, zda trasu zvládnou, mnohdy si sáhnou na dno svých sil, ale opojení z pokoření cíle je nepopsatelné. Klasická Svatojakubská cesta začíná ve francouzském městě St. Jean Pied de Port, ale dnes jsou trasy značeny z mnohem vzdálenějších míst. Vyskytují se i v České republice, jedna z nich vede také přes Boleslavsko.

Na pouť se vydávali lidé již ve středověku. Vedl je k tomu náboženský důvod, ukazovali tak svou víru a snažili se očistit. Cílem byl totiž hrob svatého Jakuba, který jako první z apoštolů skonal mučednickou smrtí. Dnes je cesta na seznamu světového dědictví UNESCO, což je také dalším z důvodů, proč ji podniká zhruba 300 tisíc lidí za rok. Nejčastějším důvodem je však odpočinek od každodenního života, kdy si člověk uvědomí věci, nad kterými by běžně nepřemýšlel. Velká část lidí po cestě změní svůj styl života, který jim do té doby přišel nenaplňující. Někteří se však vydávají za zázrakem, například v případě nemoci.

Pokud se chce někdo vydat na cestu, měl by volit období během května a dubna nebo září a října. Zimní období může poutníka omezovat kvůli sněhu na výše položených úsecích, letní měsíce zase nejsou ideální, protože se na cestu vydává nejvíce lidí a stává se masovou záležitostí.

Každý poutník by s sebou měl mít Credencial, což je průkaz poutníka. „Jedná se o malou knížečku, do které poutník dostává razítka v kostelích nebo v ubytovnách, kde přespává. Credencial je pro většinu poutníků základní upomínkový předmět z pouti, který jim připomíná jednotlivé etapy,“ uvádí na webu spolku Ultreia, který poskytuje poutníkům informace. Bez průkazu nemusí ubytovna poutníka ubytovat, někde díky němu získá slevu.

Nejedná se však pouze o zahraniční trend. Český poutník si může vybrat ze 6 tras procházejících naší zemí. Boleslavskem vede Žitavská trasa, která začíná v Žitavě a končí v Praze, odkud se mohou zájemci vydat dál Všerubskou nebo Železnou cestou. Poutníci se mohou po cestě zastavit například v kostele Panny Marie v Mohelnici nad Jizerou, kapli svaté Anny v Mnichově Hradišti nebo na zámku v Benátkách nad Jizerou. Po cestě je možné se ubytovat v soukromí nebo například na farách.

Na Žitavské trase stojí také Římskokatolická farnost v Mnichově Hradišti. Ta letos plánuje rekonstrukci bývalé konírny a chléva, z nichž by se mělo stát ubytování pro poutníky. Na financování se již v minulosti podílelo město Mnichovo Hradiště, které přispělo 3,6 milionu korun, ale náklady příspěvek značně převyšují. Farnost tak získala dalších 1,1 milionu korun, které použije na zvelebení těchto prostor.