Kolik práce a peněz stojí údržba domousnického zámku vědí manželé Munzarovi, kteří zámek vlastní. V obnově kulturní tradice zámku jim pomáhá Sdružení pro ochranu krajiny. Na otázky odpovídala Dagmar Benešová ze Sdružení.

Co jste za sdružení a jaká je vaše činnost?
Naše Sdružení pro ochranu krajiny má za cíl ochranu přírodních a kulturních hodnot, především v oblasti obcí Čížovky a Domousnice a jejich okolí. Existujeme od roku 1994, naší předsedkyní je Jasněna Pokorná.

Za naší pomoci a součinnosti byly Čížovky vyhlášeny přírodním parkem. V současnosti se soustřeďujeme na pomoc při obnově kulturní tradice zámku v Domousnicích a na ochranu kulturní krajiny kolem něj.

Staráte se také o domousnický zámek, o jeho údržbu?
Majiteli zámku jsou manželé Munzarovi, kteří jsou též členy našeho Sdružení. Zachránili zámek před stavebním zánikem a založili vinice. Finanční starost o údržbu zámku leží na nich a je velká. Naše Sdružení je nemajetné a bohužel nenašlo zatím sponzora, který by nám umožnil naši činnost víc rozvinout.
Přitom unikátní historie, spjatá se jmény „božské dvojice“, by si to víc než zasloužila. Například Enrico Caruso zde strávil celé léto v letech 1907 a 1911, přitom v Čechách se jinak zdržel jen na čtyři představení v pražské Německé opeře v roce 1904, takže jeho nejvýraznější osobní stopa zůstala právě v Domousnicích. Je zarážející, že je tato skutečnost téměř neznámá.

My pomáháme s propagací zámku, založili jsme tradici zámeckých veřejných akcí, trvale se staráme o výstavu Emy Destinnové a Enrica Carusa, která je přístupná každou sobotu od 14 do 16 hodin, staráme se o květinovou výzdobu, ke každé sobotě patří i malá výstava květin před vstupem do zámku.

Kolik peněz stojí údržba památky?
Během posledních dvou let investovali majitelé 2,7 milionu korun do nové střechy. Interiéry postupně obnovuje pan Munzar vlastnoručně (obložení, zábradlí, oprava oken a dveří apod.), vše z dubového dřeva. Je těžké dojít k nějaké přesné částce, kolik stojí obnova zámku během jednoho roku.

Jak dlouho patří zámek soukromníkům?
Munzarovi jsou majiteli od roku 2001. K ohromné devastaci zámku došlo krátce předtím, v době, kdy byl zástavou banky. Na počátku devadesátých let byl vrácen v restituci.

Dostáváte nějaké dotace od obce nebo od státu na údržbu zámku?
Obec nemá nejmenší snahu pomoci, zdá se, že je to spíš naopak, stačí projet obecní cestu, kterou se do zámku dostanete.
Příčinou je spor o podobu změny územního plánu Domousnic, který celý kulturní a historický kontext obce ničí a dokonce zakotvuje možnost vyvlastnění části majetku rodiny Munzarových. To je ale na rozsáhlejší povídání.

Možnosti menších dotací z fondů Středočeského kraje existují, ale jsou vázány na vlastní finance majitele, který přinejmenším projekty musí obstarat sám. V době, kdy se teprve tvoří vinařská firma, nemá majitel takové prostředky k dispozici a nemá tudíž ani přístup k dotacím.

Kdo vám pomáhá? Firmy, dobrovolníci?
Pomáhá nám pouze a výlučně hrstka velmi obětavých dobrovolníků a kulturních pracovníků (základem naší výstavy je expozice předsedy Klubu Emy Destinnové pana dr. Fürbacha). Žádosti o granty (například u Škody Auto, která jinak má ve svém sponzorském programu Emu Destinnovou) nebyly vyslyšeny. Je to tím, že je historie zámku téměř zapomenuta.

Jak to funguje?
Budu mluvit o výstavě. Letošní obohacení o další místnost sestává z výstavních stolů, které vlastnoručně zhotovil pan Munzar, profesí vynikající truhlář. K zhlédnutí u nás vesměs neznámé zahraniční exponáty, které jsme si našli v obrazové kvalitě na webu, s označením, že jsou volně přístupné. Máme již delší čas žádost o přístup ke kopiím exponátů Muzea hlavního města Prahy. Muzeum ale vyčíslilo poplatky asi na osmnáct tisíc korun, tolik peněz ale bohužel nemáme.