Odborníci na historii, archeologii ale také geologii zájemce seznámí nejen s dosavadními výsledky výzkumů. Prozradí jim také, co nového přineslo kompletní bádání zaměřené na historii osídlení jihozápadní části Českého ráje.

Kromě toho odpoví i na otázky o tom, kolik toho odborníci vědí o proměnách přírodního prostředí napříč staletími a tisíciletími a o současné přírodě. Návštěvníci se dozví, jakým vývojem prošel výzkum tzv. skalních hradů a co se mohou dočíst na historických petroglyfech. Podle Petra Jenče, archeologa a speleoantropologa Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě jsou Příhrazské skály evropsky významnou lokalitou i unikátní učebnicí geomorfologie. V terénu tak například účastníkům popíše, jak vznikají pískovcové útvary, jako jsou skalní věže, převisy či skalní brány, ukáže, jak vznikají voštiny a skalní kůry a proč je pískovec výrazně poškozován při lezení za vlhka.