Rodina cestovatele Leoše Šimánka nevydrží dlouho na jednom místě. Neustále společně poznávají různé kouty světa.

Naposledy se vydali bezpochyby na náročnou expedici až do Severní Ameriky. Ale pozor, nešlo o běžnou turistiku. Panenskou přírodou cestovali na nafukovacích člunech, a to podél pobřeží až na Aljašku.

Šimánkovi za doprovodu dvojice přátel tři měsíce obdivovali zcela jedinečnou, místy lidskou rukou nedotčenou přímořskou přírodu. Uchvátila je nejen krása ledovcových velehor, ale také množství divokých zvířat a neocenitelná pohostinnost místních obyvatel.

„Vypluli jsme v šesti z přístavního městečka Haines, které leží na březích fjordu Lynn Canal. V národním parku Glacier Bay, největším ledovcovém zálivu Aljašky, jsme se setkali se stádem velryb keporkaků a pozorovali je při zcela specifickém způsobu lovu ryb," popisuje Leoš Šimánek, který je původním povoláním stavební inženýr.

Dramatické okamžiky

Expedice proplouvala kolem kolonie lvounů, viděla četné medvědy baribaly i grizzly. Ve fjordech, které se tam zařezávali hluboko do pobřeží, se jim naskytla úžasná podívaná na lámající se ledovce. „Z Glacier Bay jsme pokračovali v plavbě kolem pacifického pobřeží dál do světoznámého zálivu Prince William Sound," pokračoval Leoš Šimánek. Příroda v tomto ohromném zálivu je podle něj nejhezčí z celé Aljašky. „Náš kurz byl přímo na západ do městečka Whittier. Několikrát jsme měli v plánu zabočit k velehorám Chugach Mountains, do zátok a fjordů k obdivuhodným ledovcovým splazům. Propluli jsme Valdez Arm a pozorovali celou řadu vodopádů řítících se ze skalních stěn do vod zátoky," přibližuje okouzlující momenty.

Teprve druhý den se před nimi otevřel výhled na rozsáhlou vodní plochu Columbia Bay. Do ní stéká stejnojmenný ledovec, nejdelší na jižní Aljašce, který je v dálce ohraničený hradbou horských velikánů. Columbia Glacier je skoro sedmdesát kilometrů dlouhý a teče rychlostí dvou metrů za den.

Jak ale záhy dodal, nechyběly ani dramatické momenty. „U jednoho z ledovců nás uvěznily kry. K rozdrcení člunů scházelo jen velmi málo. Jinde jsme jen o vlásek unikli napadení rozzuřeného grizzlyho," nastínil okamžiky, při nichž se cestovatelům zastavila krev v žilách.

Fotografie i kniha

Leoš Šimánek má sice rád dobrodružství, ale neriskuje. „Uvědomoval jsem si, že bych riskováním mohl ohrozit životy ostatních členů expedice a také nejmladší členku, kterou byla moje šestiletá dcera," dodal cestovatel.

Pokud vás zajímají podrobnosti, fotografie a další informace z putování na Aljašku, přijďte v sobotu ve 20 hodin na Michalovickou Putnu, kde bude Leoš Šimánek promítat nejzajímavější snímky, ale také vyprávět. Beseda je volným pokračováním předchozí cesty, kterou věnoval jižní části plavby podél břehů Kanady.

Besedu s promítáním doplňuje již druhé vydání fotografické knihy POBŘEŽÍ PACIFIKU: Na nafukovacích člunech z Kanady na Aljašku, kterou vydal Leoš Šimánek ve svém nakladatelství ACTION-PRESS.