Jen krok od Mladé Boleslavi leží obec Nepřevázka o čtyřech stovkách obyvatel. Zastupitelstvo je zde stabilní už třetí volební období, protože je spojuje velký úkol: stavba kanalizace. Ta se nyní blíží ke konci, co tomu ale předcházelo?

Jak se tvář Nepřevázky podle vás poslední roky mění?

Začalo být zřejmé, že poloha obce na úpatí krajinné dominanty Chlumu ji předurčuje nejen k sídelnímu účelu, ale i jako vstupní bránu k rekreačnímu chlumskému hřebenu a potažmo jako výjezd z Boleslavi k jabkenickým i ledeckých lesům. Obec se stala cílem pro dobré jídlo i pro příjemné posezení v předzahrádce pod zeleným kopcem. Jet do Nepřevázky na kole po nymburské státní silnici byla téměř sebevražda, ale nyní se kdysi pro cyklisty nedostupná obec stala křižovatkou cyklistických tras a zpřístupnila boleslavským příjemnou cesto bez aut i Sýčinu a Dobrovici a dále celé cyklisticky zajímavé území k Ledcům, Jabkenicím i Loučeni. Procházka nebo in line projížďka po okruhu od Nepřevázky ke kapličce u „Třech svatých" je stále oblíbenější.

Je obvyklé, že každý chválí místo kde bydlí, s čím máte ale starosti?

I teď stačí pronést jméno naší obce a v širokém okolí se všem vybaví i jiná asociace příjezdová komunikace. Po té hned přijde další věta: „Spravte si už konečně tu silnici!". Obec však měla dva důvody, které jí bránily o silnici rozhodovat a něco s ní dělat. Silnici vlastnil a vlastní kraj. A předně jsme nejdříve museli vybudovat oddílnou splaškovou kanalizaci. Tak velká investice ale v možnostech naší obce nebyla. Čekalo se a čekalo, zda někdo pomůže.

A pomohl někdo ?

V roce 2000 měl stát starosti s odkanalizováním mnohem větších obcí než je Nepřevázka, takže se podpora nedala očekávat. Proto obec začala kanalizaci a čistírnu odpadních vod budovat zcela z vlastních prostředků. Vybudovaná čistírna na pahorku pod obcí jistě u běžné veřejnosti vzbuzovala pozornost svým vzhledem, ale bohužel upoutala i pozornost státních orgánů v oblasti ochrany vod. Zákonné problémy čistírny neplynuly v zásadě z její schopnosti odpadní vody čistit, ale právě z řešení přivádění odpadních vod. Kanalizace byla položena v „akci Z" na konci šedesátých let a tomu odpovídal i její stav. Nepůsobila jako „trativod" ale naopak sbírala velké množství balastních voda přiváděla je na čistírnu. Česká inspekce životního prostředí důrazně požadovala řešení.

Vy jste žádný problém neviděli?

Ano, vypadá to, jako bychom si sami problém neuvědomovali, ale opak je pravdou. Ještě dříve, než na problém ukázala inspekce, jsme již za paní starostky Karly Rychterové rozhodli o objednání stavební dokumentace a zahájení stavebního řízení na výstavbu oddílné kanalizace pro samostatné odvádění splaškových odpadních vod. Psal se rok 2006, kdy stavební povolení na výstavbu kanalizace vstoupilo v platnost a kdy také poprvé ministerstvo zemědělství vypsalo výzvu na vodohospodářské projekty pro obce menší než 500 obyvatel. Byli jsme připraveni a okamžitě jsme o dotaci požádali, bohužel neúspěšně. Uspěli jsme až v roce 2013, a to konkrétně v rámci Operačního programu životní prostředí.

O jak velký projekt se jedná a jak vše dále probíhalo?

Od státního fondu životního prostředí obci byla přislíbena dotace na výstavbu kanalizace a rozšíření ČOV. Před obcí stálo ale další rozhodnutí obnovit zároveň vodovodní řád v obci, rovněž budovaný v „akci Z", nebo ho jako doposud dvanáctkrát do roka opravovat. Z hlediska budoucích komunikací je rozhodnutí jasné, ale peníze jsou vždy až na prvním místě. Zastupitelé se nakonec rozhodli jednoznačně. Obnova vodovodního řádu bude zcela hrazena z prostředků obce. Příslib dotace z evropských fondů a fondů MŽP bylo 70,5 procenta z uznatelných položek, tedy z necelých 17,5 milionu korun. Rozpočtové náklady stavby bez DPH jako celku činily téměř 24,8 mil. Z těchto údajů je zřejmé, že obec naší velikosti by nemohla bez evropských peněz a bez peněz z fondů MŽP na podobnou stavbu ani pomýšlet. Příslib dotace tu byl a začal závod s časem. Obci při výběrovém řízení na konci roku 2013 přála doba útlumu stavebních zakázek. Stavební práce na kanalizaci, čistírně odpadních vod a vodovodním řádu se podařilo vysoutěžit za necelých 20 milionů korun. Je jisté, že vítězné Sdružení stavebních firem Syner Vysočina a Zikuda šla až na samou hranici rentability.

Co stavbě říkali lidé ve vesnici?

Vlastní stavba se chýlí ke konci, ale pro spokojenost občanů je podstatný konečný vzhled obce. Kanalizaci a vodovod pod zemí nevidí, ale chodníky, obrubníky a silnici to bude to, co nakonec rozhodne o dojmu a bude hodnoceno jako kvalita díla. V současnosti si připadám jako při dělení medvěda v parlamentu, kdy se licituje, jak se rozdělí zbytek peněz z rozpočtu. Přicházejí další a další návrhy na vylepšení vzhledu komunikací i chodníků. Stále se zvětšuje rozsah prací, které je jen velmi těžké odmítnout, protože „proč tady ještě ano a tady už ne". Občané si již několik let stěžovali na nevyhovující stav komunikací. Když jsme viděli, jak stavba lidem komplikuje život, čekali jsme, že stížností přibude. Musím ale našim občanům poděkovat. Všechna příkoří snášeli trpělivě. Nyní se již samozřejmě hrozně těšíme, až to všechno konečně skončí. Téměř všichni zastupitelé spolupracujeme už třetí volební období a vybudování nové kanalizace, obnova vodovodu a oprava komunikací byl náš hlavní cíl. Výsledek, který se zde rodí, je naším společným dílem.

Dokončujete poměrně velké dílo, co vás čeká dál?

Dokončením kanalizace a vodovodního řadu skončí velká etapa. Máme ale další nápady a plány, co by se nechalo vylepšit. Čekají nás komunikace, kde se kanalizace a vodovod neupravoval. Rádi bychom upravili i bývalou víceúčelovou vodní nádrž, kterou obec zbudovala, aby se bylo kde koupat. Nároky na veřejné koupaliště nádrž nikdy nesplňovala a po více jak třiceti letech je z ní již ruina. Chtěli bychom ji přetvořit v přírodní vodní plochu.

A co budova bývalé školy?

Její stavební stav volá po zásahu, budova je připomínkou kulturních tradic obce a stále takovým středobodem veřejného života v obci. To, že se tu stále něco děje, že obec žije, není dílem zastupitelů. Neobešli by se bez pomoci Sboru dobrovolných hasičů Nepřevázka, bez Obce baráčníků v Nepřevázce a bez nezištné práce několika místních. Musím jim všem poděkovat, protože často je jen důležité „nestát jim v cestě". Přijďte se podívat, že jsme naše ani evropské peníze nepromrhali a bude se vám u nás líbit.