Další petice v Benátkách! Tentokrát si lidé stěžují na hlučný provoz areálu Loděnice na Urbanovce. Jak jsme vás již v Deníku informovali, vedení města není ke stížnostem hluché a chystá opatření. Například má v plánu na poli v sousedství areálu postavit protihlukový val.

Na posledním zasedání rady zároveň radní města vzali na vědomí petici a rozhodli o prvních opatřeních, které by měly rušení nočního klidu omezit.

„S nájemci Loděnice je uzavřen dodatek smlouvy, ve kterém je stanovena pokuta ve výši deset tisíc korun za rušení nočního klidu hudební produkcí po půlnoci. Rovněž budou upozorněni na to, aby snížili hlasitost v době konání koncertů,“ rozhodli radní.

To ale není vše. Jak hlučné koncerty budou, se radní rozhodli ověřit přímo v terénu. V plánu proto mají osobní výjezd některých členů rady v době konání koncertů do lokalitách, kde si lidé na kravál stěžují nejvíce. Jde o městskou část Kbel, Pražskou ulici, náměstí 17. listopadu a okolní ulice.

Devět z deseti lidí je pro areál
Na internetových stránkách města navíc i nadále probíhá anketa, v níž se mohou hlasující vyjádřit k tomu, zda je podle nich provoz letního areálu Loděnice na Urbanovce přínosem pro kulturní a společenský život ve městě. K včerejšímu dni hlasovalo už téměř osm set lidí, přičemž 89 procent tvrdí, že areál je přínosem.

V poslední době však odpůrců areálu, kteří v anketě hlasovali, přibylo. Ještě před týdnem byl totiž poměr hlasujících 93 procent ku sedmi procentům. „Hlasování je nespravedlivé. Z jednoho počítače je možné každý den hlasovat jednou, takže výsledek je lehce ovlivnitelný. Všichni příznivci areálu mohou dát každý den jeden hlas,“ tvrdí žena, která bydlí v Pražské ulici a je jednou z těch, které provoz Loděnice obtěžuje.

Neobjektivnost ankety si uvědomuje i starosta města Jaroslav Král. „Je mi jasné, že v anketě odpovídají hlavně mladí lidé,“ řekl starosta. Na posledním jednání však radní upozornili i na to, že na provoz areálu registrují nejen negativní ohlasy. Obdrželi totiž i děkovný dopis od jednoho z obyvatel města, který si existenci Loděnice na Urbanovce chválí.