Přeložka bude třípruhová se střídavým uspořádáním 2+1. Vedena pak bude jako silnice první třídy.

ŘSD si od této stavby za půl druhé miliardy korun slibuje větší plynulost, bezpečnost a zrychlení dopravy v daném úseku. Kromě toho by měla zajistit také odvedení tranzitní dopravy z obcí Židneves a Sukorady.

Dopravní nehoda.
Nebezpečné silnice v Česku: podívejte, kde se nejčastěji bourá

V současné době ŘSD podalo žádost o vydání územního rozhodnutí pro umístění stavby na příslušný odbor Středočeského kraje a současně zažádalo o stanovisko EIA. Územní rozhodnutí pak ŘSD očekává v červnu letošního roku.

ŘSD plánuje přeložku silnice I/16 z Martinovic do Mladé Boleslavi.ŘSD plánuje přeložku silnice I/16 z Martinovic do Mladé Boleslavi.Zdroj: archiv ŘSD

Silnice I/16 v celé své délce propojuje 6 dálnic (D6, D7, D8, D10, D35 a D11) a přirozeně je tak významným dopravním tahem ve směru východ-západ. Denně zde projede cca 22 tisíc automobilů.