„Probírali jsme stav Zvířetic a možnosti zajištění do budoucnosti. Teď budeme nuceni provést posouzení pro zajištění statiky,“ uvedla Štěpánová. Úkolem tedy bude vytipovat památkově nejcennější místa.

Hovořilo se také o tom, že by zvířetická zřícenina mohla v noci svítit. „Zda tomu tak opravdu bude, se zatím přesně neví. Dokud památkáři nebudou mít potřebné podklady, nechtějí nám říct, zda to bude možné, či nikoliv,“ řekla bakovská starostka.

Pokud by opravdu došlo k tomu, že by k hradu byla světla nainstalovaná, osvětlovala by především věž a podle starostky Bakova i celou siluetu hradu.
K hradu by navíc bylo nutné dovést elektřinu. S realizací by se tak zřejmě dříve než příští rok nezačalo. Zákonitě se také nabízí otázka, zda z důvodu vynaložení větších peněz na provoz hradu nedojde k vybírání poplatků za vstup na hrad. „Prozatím to neplánujeme, je nutné zpracovat ekonomickou analýzu a porovnat náklady spojené s výběrem vstupného s příjmy z něj,“ dodala závěrem Jana Štěpánová.