Povolební jednání máte za sebou a vyšla jste z něj opět jako starostka. Zdá se, že historie se trochu opakuje. Nejdříve jste byla do čela města zvolena po odvolaném Jaroslavu Vernerovi v roce 2014 před komunálními volbami, teď i po Milanu Lomozovi, kterého v prosinci loňského roku zastupitelé odvolali. Jak tuto situaci vnímáte?
Nestává se to často. I když jsem se svým uskupením Občané za rozvoj a budoucnost města vyhrála před více než rokem volby, o jeden hlas jsem neprošla. Tuto pozici získala ČSSD a já vykonávala funkci místostarostky. Nicméně jsem situaci přijala. Myslím si, že rok jsme s Milanem Lomozem spolupracovali dobře, neházeli jsme si klacky pod nohy. Jenže to dopadlo tak, jak to dopadlo a já jsem opět převzala vedení města.

Necítila jste tehdy nějakou zášť vůči zastupitelům? Přece jen, měla jste nejvíce hlasů, ale starostou se stal někdo jiný.
Možná jsem to brala trochu jako podraz, protože mi přišlo, že zastupitelé nectí výsledky voleb a nenaslouchají hlasům voličů, kteří mi dali hlasy.

Jak probíhala povolební vyjednávání? Než jste oslovila všechny politické subjekty, trvalo to pochopitelně několik týdnů. Nakonec jste se ale společného výsledku dobrali …
Bylo to těžké a složité. Nerada bych to více komentovala. S každou stranou či uskupením jsem jednala zvlášť a snažila jsem se od nich zjistit, jak by si představovali, aby město fungovalo dál.

Jste s výsledkem spokojená? V podstatě se téměř proměnila koalice, nově je v ní ANO 2011 a KSČM, chybí jen zástupce ČSSD.
Dá se říct, že spokojená jsem. Nezastírám, poslední týdny byly velice náročné. Věřím, že už se celá situace uklidní a budeme moci pokračovat v práci. Čeká nás toho ještě spousta. V prosinci jsme schválili rozpočet, máme schválený i územní plán, který nabyl právní moci, takže rozvoj města se nezastavil. Navíc už na začátku roku jsme rozjeli několik akcí.

Volili jste také komplet novou radu. Všichni členové prošli celkem hladce, až na exstarostu Milana Lomoze z ČSSD, kterému v každém ze dvou kol chybělo získat jen několik hlasů do nadpoloviční většiny. Proč?
Nedokážu odpovědět. Vůbec nevím, neumím si to vysvětlit. Posledního člena tak budeme opět volit na dalším zasedání zastupitelstva.

Jak moc bylo složité vybrat kandidáta na post místostarosty, se kterým by většina zastupitelů souhlasila? Lukáš Voleman je člověk z vaší strany, předpokládám tedy, že si budete vyhovovat.
Nebylo to jednoduché. Na druhou stranu musím říct, že Lukáš Voleman přišel s nabídkou sám, protože ho mrzela situace, která v Bělé vznikla. Dokonce se kvůli tomu vzdal zaměstnání u Policie ČR a souhlasil s tím, že bude uvolněným místostarostou a bude se snažit pracovat pro blaho města. Myslím si, že se nám spolu bude pracovat dobře, za poslední rok jsme zjistili shodu v našich názorech.

Co vašemu zvolení do čela města říká rodina?
Na rovinu říkám, že z toho není zrovna nadšená. Být starostkou města znamená trávit v zaměstnání velkou spoustu času, je to práce na dvacet čtyři hodin denně i o sobotách a nedělích. Nestěžuji si, když jsem kandidovala, věděla jsem do čeho jdu.

Pokud si dobře pamatuji, po odvolání Milana Lomoze jste nějakou dobu zvažovala, zda přijmout kandidaturu na starostku. Co vás přesvědčilo, že jste do boje šla znovu?
Ano, zvažovala jsem to proto, že ta vyjednávání nebyla vždycky příjemná.

V Bělé je to už čtvrtá volba starosty za poslední rok a půl. Myslíte si, že vy už tentokrát vydržíte do dalších voleb?
Doufám, že ano. Samozřejmě se může stát cokoliv. Myslím si, že pro město to není dobře, když se často mění starostové a rada si třeba nerozumí. My jsme malé město a potřebujeme pracovat.

Co říkáte na počínání Milana Lomoze. Byly to podle vás skutečně vážné důvody, které měly vést k odvolání, nebo to byla tzv. žabomyší válka?
Myslím si, že se dalo všechno řešit, že to nebylo nic tak závažného, co mělo vést rovnou k jeho odvolání.

Vraťme se ale k dnešku. Máte nové vedení a snad už i klid na práci. Jaké investice Bělou v tomto roce čekají?
Podařilo se nám připravit dokumentaci na rekonstrukci jídelny v mateřské škole ve Velenského ulici, podali jsme žádost na Středočeský kraj. Uvidíme, jestli se nám podaří získat dotaci. Kdybychom neuspěli, jsme připraveni rekonstrukci hradit z rozpočtu. Stavební práce jsou odhadovány na šest milionů.

Hodně se mluvilo o špatném technickém stavu školní družiny, která dokonce nevyhovuje ani z hlediska hygieny. Chystáte nějaké řešení?
Letos bychom rádi zadali studii na koncepci základní školy, protože jsme uvažovali, že by se školní družina vešla na pozemek základní školy, a tím pádem bychom už nemuseli řešit restituce. Pozemek pod stávající družinou totiž nepatří městu, ale církvi. Kromě toho plánujeme ještě druhou etapu výměny oken v ZŠ v Tyršově ulici, výměnu vodovodního řadu v ZŠ v Máchově ulici a samozřejmě počítáme i s opravou chodníků, komunikací či koupaliště.