Zatímco již dříve zaznělo, že rozšíření hřbitova výrazně zvýší objem dopravy v místní části, povede ke ztrátě klidové povahy tohoto okraje obce, jenž je častým místem procházek, a také ke kácení, mezi obyvateli Čejetic se hovoří také o tom, že pod stávajícím hřbitovem se nachází spodní voda.

„Dům, kde bydlím, je v dané lokalitě od roku 1963. Hřbitov tam byl ještě dříve a pamatuji si, že když tam vykopali první hroby, byly do druhého dne plné spodní vody," upozorňuje vedení města Miloslav Fryml. Zmínky o spodní vodě zaznívají i z úst dalších pamětníků.

Primátor Raduan Nwelati však upozorňuje, že během příprav koncepce nového městského hřbitova proběhly jak v Čejeticích, tak v Michalovicích a Debři sondážní vrty, jejichž cílem bylo zhodnotit, zda by ve zvažovaných lokalitách právě spodní voda netropila neplechu. Ze všech tří místních částí měly nejlepší výsledky právě Čejetice.

Ani správce boleslavských hřbitovů Jan Pekár si nemyslí, že by v místě dělala problémy spodní voda.

Odpůrci výstavby hřbitova se rovněž ptají po důvodech, proč město upustilo od někdejšího záměru vystavět nový hřbitov, který by otázku pohřbívání v Mladé Boleslavi vyřešil na dekády dopředu, nad lesoparkem Štěpánka. Pozemek město před lety odkoupilo od Českobratrské církve evangelické právě za tímto účelem. Jedná se o část pole o výměře bezmála 30 tisíc metrů čtverečních hned za hranicí lesa táhnoucí se od městského bazénu až k cykloparku v areálu bývalého letního kina.

Primátor Nwelati Boleslavskému deníku již dříve odpověděl, že tuto možnost vedení města zavrhlo, protože lze očekávat, že město se bude tímto směrem rozšiřovat, což by mohlo vést ke stejnému problému jako v případě Nového hřbitova, jenž v době svého založení také stál na okraji města, ale dnes je již zcela obklopen okolní zástavbou.

Z Čejetic však zaznívají také hlasy, které ve vzniku hřbitova problém nevidí.

„Několik obyvatel se na mě obrátilo, abych tu petici také podepsal," prozrazuje poslanec a boleslavský zastupitel František Petrtýl. „Snažil jsem se jim vysvětlit, že nebožtíci nedělají takový nepořádek, jako kdyby tam byla nějaká hala nebo něco podobného," dodal podnikatel, který se mezi signatáře petice nezařadil.

„Raději hřbitov, než další Benet," postěžoval si během naší návštěvy hřbitova místní obyvatel směrem k firmě specializující se na velkoobchodní dodávky hliníkových disků.

Zazněla však i slova kritiky směrem k sousedům: „Petici nás podepsalo skoro šest set, ale spousta lidí, kteří bydlí na druhé straně Čejetic, se na nás vykašlala s tím, že rozšíření hřbitova není jejich věc, protože se jich nijak nedotkne," prozradila nám dáma, která si přála zůstat v anonymitě.

Podle zpráv z magistrátu hodlá vedení města představit koncepci rozšíření hřbitova Čejetickým během několika týdnů.