Spíš jako rozvalina vypadá zeď předměřické fary. Celý areál včetně zdi je přitom státem chráněnou památkou. „Památka ztrácí půvab, navíc rozbořená zeď kazí tvář návsi,“ míní místostarosta Předměřic nad Jizerou na Mladoboleslavsku Miroslav Bláha. „Esteticky to rozhodně není nic pěkného,“ připouští i benátecký farář Jaroslav Lízner, který na předměřické faře působí a v jeho kompetenci je pokusit se na opravu sehnat dotaci.

„Fara ani zeď nejsou ve vlastnictví obce, žádost o dotaci může podat jedině církev,“ vysvětlil místostarosta Bláha. Podle něho se však k tomu církev příliš nemá. Každý měsíc obec jedná s farářem Jaroslavem Líznerem, ale stále se nic neděje. „My můžeme na opravu farní zdi pouze přispět,“ řekl místostarosta. Finančně pomoci chce obec Předměřice třiceti tisíci korun.

Jenže oprava tak, aby za něco stála, má podle faráře Líznera stát zhruba 800 tisíc korun. „Šlo by to sice údajně i za míň, jenže nikoliv z kamene, ale z cihel. To sice památkáři dovolují, ale mě osobně by oprava pouze z cihel docela mrzela,“ podotkl farář.

Podle Jaroslava Líznera už církev odstranila ty části zdi, které by mohly spadnout na silnici a ohrozit tak bezpečnost. Na víc peníze nejsou a v letošním roce už zřejmě asi ani nebudou. „Žádali jsme o dotaci z krajského úřadu a z havarijního fondu, ale nedostali jsme ji. Je to škoda, ale na druhou stranu chápu, že peníze jsou potřeba hlavně na opravy střech,“ řekl farář.

Pro letošní rok to tudíž vypadá, že zeď se opravovat nebude, naopak bude spíše dále chátrat.