Odbory KOVO ve Škoda Auto se připojí ke čtvrteční stávce podporou dopravních odborů na hlavním nádraží v Mladé Boleslavi.

V celém regionu přitom nepojedou žádné vlaky celých 24 hodin z půlnoční středy do čtvrteční půlnoci. To může mít dopad také na dopravu automobilů ze Škodovky a dopravu stovek zaměstnanců a dalších lidí do Mladé Boleslavi. Proč se škodovácké odbory zapojují do protestu a jak je na stávku připravena Škodovka? Nejen na to odpovídá v exkluzivním rozhovoru šéf Podnikové rady Jaroslav Povšík.

Připojí se odbory KOVO při Škoda Auto ke čtvrteční stávce? OS KOVO je přece největším svazem a předpokládám, že vás stávka nenechává klidným?

Ve čtvrtek jsme měli mít zasedání celorepublikové Rady OS KOVO v Jihlavě, které jsme ale zrušili a v jednotlivých lokalitách se připojíme ke stávce. Uděláme to způsobem jako v jiných případech, tedy že jsme stávkující přišli podpořit. Naposledy jsme to dělali při protestu státních zaměstnanců a zdravotníků u Bondy centra. Nyní máme dohodnutý postup s předsedou Základní organizace železničářů v Mladé Boleslavi a přijdeme je v průběhu dne podpořit přímo na nádraží.

Jaká je vůbec role vašich odborů v této akci?
Především koordinujeme všechny záležitosti s odborovým svazem KOVO, který je u nás jasně největší, a ten zajišťuje koordinaci s Českomoravskou konfederací odborových svazů. ČMKOS participuje s ostatními odbory včleněnými do ČMKOS, nebo i spolupracuje s dopravními odbory, ASO atd. Naše organizace je skutečně největší v rámci odborového svazu KOVO v jednom podniku a my tyto stávkové kroky podporujeme, protože jsou zcela legitimní a velmi účinné.

Nicméně, stávku přímo ve Škodovce nyní neplánujete. Proč?
Je samozřejmé, že když uděláme stávku tady v podniku, tak vláda se tím zabývat nebude, sdělí, že je to věcí soukromého vlastníka. Stávka v podniku, která se koná na základě kolektivního vyjednávání, má svůj proces, který má svá pravidla. Jen jednou jsme z tohoto procesu vybočili, a to za působení tehdejšího personálního šéfa Martina Jahna, který nám hrozil přestěhováním výroby do Asie. Tehdy už nebyl čas čekat na nějakého zprostředkovatele a šli jsme do toho hned, abychom vyjádřili svůj nesouhlas. Okamžitě se však ozval státní zástupce, který vyjadřoval nezákonnost naší stávky, a protože to bylo pro firmu tehdy nepříjemné, tak se sama vzdala a nechtěla na tomto kroku participovat.

Co konkrétně odborům KOVO vadí na reformních krocích vlády?
Své kroky vláda nedokáže vysvětlit nejen občanům, ale ani sociologům, politologům, ekonomům a dokonce ani zaměstnavatelům.

Lidé se domnívají, že se neustále krade, korupce je zakrývána. Peníze pak státu chybí. Ten je navíc špatně spravován a v reakci na to je více peněz vybíráno od lidí, kteří se tomu nemohou bránit. Mohli bychom uvést tisíce případů, napsat o tom knihu.

Jsme proto připraveni, pokud tyto kroky budou pokračovat, vstoupit i do generální stávky, přičemž splníme všechny náležitosti. Nebudeme ale klečet a prosit na kolenou, protože už toho máme opravdu dost.

Co vás vyprovokovalo k tomu, že podpoříte čtvrteční stávku na železnici účastí odborářů ze Škody Auto na mítinku na hlavním nádraží?

Začnu odzadu. Hlavním podtržením našeho postupu je skutečnost, jak se zástupci vlády vyjádřili ke stávce. Vždy jsme Ústavu považovali za nejvyšší zákon, který musí každý dodržovat a je pro nás svatá.

Stávka tohoto typu nemá pravidla podle zákona o kolektivním vyjednávání. Nevěřte řečem, že na stávce bude někdo něco ničit, nebo zapalovat atd., jak to vidíme v televizi na záběrech z Řecka. Něco takového tady odbory v životě dělat nebudou. Chceme se jen shromáždit a sdělit svůj názor. Vláda a ti, kteří to napadají, podle mne hrubě selhali a postupují účelově. Bohužel se k tomu přihlásili i soudci, kteří by to sami mezi sebou měli dát do pořádku, aby neudělali falešnou solidaritu s těmi, kteří rozhodli o předběžném opatření.

Podle mě museli být pod obrovským tlakem, jako byli různí soudci pod tlakem v řadě dalších kauz, kdy se na svobodu dostali různí zločinci nejvyššího kalibru. V předběžném opatření byla velká spousta chyb, tou největší je, že jej vydali i pro ČMKOS, která vůbec toto neorganizuje. Stávku organizují ASO a dopravní odbory. Z toho je jasně vidět, jaký tlak na soudce musel být.


Odboráři také tvrdí, že soudní opatření obsahovalo chyby. Co si o tom myslíte?

Vláda si navíc celou věc vychutnala. Řekněte, kdy se sejdou v takovém počtu jako v sobotu? Nechali si do Strakovy akademie nahnat odboráře jen, aby se jim tam mohli vysmát, jak jim justiční stráž předává ten paskvil.

V automobilce jsme zvyklí, že když někdo udělá chybu, tak za ní tvrdě platí penězi a když ji zopakuje, tak dokonce i pracovním místem. Každé drobné pochybení je velmi diskutováno a postihováno. Ale v případě tohoto rozhodnutí se chyby označí na drobné písemné nedostatky a jede se dál.


Obáváte se ve Škodovce nějakých dopadů stávky? A co bude se zaměstnanci, kteří se nedostanou do práce?

Firma Škoda už věděla dopředu, že bude stávka na železnici a dalších dopravních systémech a začala se předzásobovat, aby minimalizovala dopady. Člen představenstva odpovědný za personál, Bohdan Wojnar, už také sháněl informace, jak stávka ovlivní dopravu na Mladoboleslavsku a kolik lidí se tedy nedostane do práce.

My jsme navíc vydali pokyn pro tyto lidi, kteří se z těchto důvodů nebudou moci dostavit do práce. Je to přesný manuál pro naše předsedy dílenských organizací, kteří s tím seznámí členskou základnu, tedy hlavně lidi, u nichž takový problém hrozí. V manuálu je hlavně to, jak přesně vyplnit formulář, respektive omluvenku a na koho se mají obrátit pro potvrzení, tedy na dopravce či obec zařizující dopravu atd.

Vláda také oznámila, že chystá regulaci pravidel k vyhlášení stávky. To se vám musí jako šéfovi odborů hodně nelíbit?

Nebudeme tolerovat vládu, která si duplicitně připravila kroky, kterými chce omezit právo na stávku. Pravděpodobně se tím zabývá spousta lidí, která byla v 89. roce zalezlá v koutku, neriskovali, nestávkovali a čekali, jak to dopadne. Teď se budou snažit překroutit demokracii ve svůj prospěch. To se mi jeví jako velmi nedemokratické. Statečné je, umět se vypořádat se stávkou, která byla udělána z nenávisti či důvodu poškodit věci a ohrozit životy. Nic takového naše odbory ale nikdy neudělaly a neudělají.

Každý, kdo byl u plánování našich akcí, ví, že se snažíme zabezpečit průjezd všem, kteří to nutně potřebují a jsme jim připraveni i přímo pomoci.
Nikdy neplánujeme protesty v době neštěstí národa, tedy povodní či požárů. Sami politici viděli protest před úřadem vlády, kde jsme vždy ihned pouštěli sanity, tramvaje, starým lidem jsme pomáhali přes silnici atd. Nikdo nemá žádný důvod nás postihovat a mstít se nám jakýmkoli způsobem.

Je zajímavé, že když někteří lidé při technoparty na Tachovsku před lety na cizím pozemku ničili cizí majetek a pod vlivem drog a alkoholu hlasitě obtěžovali okolí, tak současná garnitura tvrdě kritizovala zásah policie. A teď přitom vláda vyhrožuje tím samým nám.
Je to tedy vláda, která se chová podle toho, jak se jí to zrovna hodí.