V letošním roce totiž vstoupila v platnost novela školského zákona, podle které se předškolní docházka stala povinnou právě pro pětileté děti. Jak se ale zdá, mnozí rodiče se tímto faktem vůbec nezatěžují neboo své nové povinnosti nemají ani tušení. Tím se však dopouštějí přestupku, za který jim hrozí pokuta až do výše pět tisíc korun.

V Mladé Boleslavi nepřišlo k zápisu zhruba sto dětí. Shodný počet míst navíc musí školky až do září blokovat. Náměstek primátora Daniel Marek připomněl, že se magistrát s ředitelkami školek dohodl, aby všechny rodiče, kteří se k zápisu nedostavili, vyzvaly dopisem k dodatečné návštěvě. „Je skutečně možné, že to lidé nevědí, případně mají dítě v jiné školce mimo město nebo v některém ze soukromých zařízení," vysvětlil Marek. Upřesnil, že nejlepším řešením pro rodiče, jimž zápis utekl, je neprodleně se dostavit přímo do školky nebo informovat vedení spádové školky o tom, že dítě navštěvuje jiné zařízení. Tím splní zákonnou povinnost. V opačném případě se vystavují pokutě, situaci navíc bude řešit instituce sociálně-právní ochrany dětí.

V Kralupech není situace o moc lepší. Tam ale přesná čísla zapomnětlivých rodičů ještě neznají.

„V našem městě probíhaly zápisy teprve v minulém týdnu. Přesné statistiky tak ještě nemáme k dispozici, ovšem už nyní víme, že se spousta rodičů nedostavila," uvedl mluvčí kralupské radnice Aleš Levý. Také v Kralupech nad Vltavou stejně jako v Boleslavi budou nejdříve vše řešit formou vyrozumění.

„Rodičům budou v dohledné době doručeny dopisy od vedení příslušných mateřských škol. Pokud ani na tuto výzvu nezareagují, bude vše postoupeno příslušnému odboru městského úřadu. Po řádném prošetření bude posléze zjištěno, zda byla naplněna skutková podstat přestupku," upozornil Aleš Levý.

V Nymburce se k povinným zápisům nedostavilo zhruba patnáct dětí. Podle referentky odboru školství, kultury, a památkové péče tamní radnice Lucie Pekárkové je však pravděpodobné, že mezi nimi jsou děti, které jsou v Nymburce sice trvale hlášené, ale bydlí jinde. Pekárková se domnívá, že kontaktovat rodiče, kteří se měli dostavit k zápisu a neučinili tak, bude komplikované. „Školy dostanou seznamy dětí, které k nim spádově patří, a pokud jsou mezi nimi jména nezapsaných, obrátí se škola na příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí. Ten může takové případy řešit jako přestupek," připomněla nymburská úřednice.

Upozornila také na skutečnost, že udělení pokuty a její vymáhání je běh na dlouhou trať. A v případě sociálně slabých rodin s nejistým výsledkem. Navíc zákon udělení finanční sankce přímo nenařizuje.