Ještě se ani nezačalo pracovat a už je budoucí nová školka v Mladé Boleslavi ve změnti přetahované úřadů.

V srpnu loňského roku město Mladá Boleslav vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele nové mateřské školy, která má vzniknout u základní školy Pastelka. „V září pak rada města vybrala nejlepší nabídku,“ říká mluvčí města Hana Koišová.

Jenže jedna z neúspěšných firem se následně odvolala k Úřadu pro hospodářskou soutěž. Ten toto výběrové řízení až do současnosti prověřoval. „Úřad námitku neúspěšného uchazeče zamítl, ale zároveň nařídil zrušení zadávacího řízení,“ řekl náměstek primátora Daniel Marek.

Podle právníka města Ladislava Řípy shledal úřad ve výběrovém řízení dva drobné nedostatky, na základě kterých chce, aby město toto výběrové řízení zrušilo. „S tím ale město nesouhlasí a podali jsme rozklad předsedovi úřadu, což je zákonný postup, kde namítáme, že nepovažujeme postup za správný a že jeden z argumentů, na základě kterých má být výběrové řízení zrušeno, je lichý, protože se týkal kvalifikačních předpokladů, což ale víme, že bylo v pořádku,“ vysvětlil Řípa.

Vzniknout má 112 míst ve čtyřech třídách

Cílem města stále je, aby školka začala fungovat, co nejdříve. „Předpokládám, že již tento týden bude radě města předložen z důvodů urychlení celého procesu návrh na zrušení tohoto výběrového řízení. To znamená, že nebudeme čekat na další rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž,“ dodal dále náměstek Marek. V rozpočtu města Mladá Boleslav je již schválena částka 20 milionů korun na výstavbu této nové mateřské školy.

Ve školce u ZŠ Pastelka vznikne 112 míst ve čtyřech třídách, které pomohou vyřešit problémy s nedostatečnou kapacitou městských školek. Město Mladá Boleslav je nucené opět řešit problémy s nedostatkem míst ve školkách, a to i přesto, že v minulých letech již vzniklo více jak 350 nových míst. Problémy s umístěním dětí do mateřských škol jsou nyní větší než v jiných letech vzhledem k tomu, že v roce 2008 se narodilo nejvíce dětí. O zápisu do této školky budete včas informováni prostřednictvím medií nebo těchto webových stránek.