Rodič by měl být o prospěchu svého dítěte informován v průběhu celého školního roku. Může se ale stát, že mu něco unikne a potomek k jeho nemilému překvapení přinese horší známku, než je očekávána. Jak tuto situaci zvládnout? Je lepší udržet emoce na uzdě nebo si to s dítkem na rovinu vyříkat?
Rodič by určitě měl zachovat "chladnou hlavu". Měl by se ovládnout a zamyslet se, zda vytvářel pro dítě vhodné zázemí a podmínky pro přípravu do školy.

Dnes už se dost upustilo od tělesných trestů a rodiče preferují různé zákazy jako například zákaz počítače, oblíbené hračky nebo zabavení mobilu. Někteří své děti trestají i tím, že jim zatrhnou slíbený tábor nebo prázdniny u babičky. Je vůbec správné dítě za špatné známky trestat, a to jakýmkoliv způsobem?
Rozhodně netrestat. Potrestání dítěte má efekt pouze pro rodiče, kteří si odreagují negativní emoce jako vztek, lítost, napětí a podobné. Pro rodiče je to sice nejjednodušší, ale neúčinné.

V případě, že dítě donese špatnou známku a rodič si přeje, aby se dítko příští rok zlepšilo, jak ho motivovat? Pomůže například prázdninové doučování? A je správné dítě přes prázdniny do učení nutit?
Rodič by dítěti měl zajistit jednak vhodné podmínky, ale měl by také vědět, na co má dítě vlohy, nadání a na co stačí. Měl by znát jeho možnosti a z toho vyjít. Každé dítě je jiné, má také jiné vlastnosti a na každé dítě platí něco jiného. Určitě neuškodí poradenství v pedagogicko-psychologické poradně.

Už pošesté se ve Všejanech sešli siláci z řad žen a mužů, aby poměřili své síly v neobvyklé sportovní disciplíně, a to v přetahování lana. Akce je spojena s Všejanskými slavnostmi. Připraven byl bohatý doprovodný program.
FOTO: Ve Všejanech poměřili síly v přetahování lana

Mnoho rodičů chce mít také úspěšné děti. Srovnávají je s dětmi známých a myslí si, že je tak motivují k lepším výsledkům. Potomek si tak sem tam vyslechne hlášku tipu: Koukej, Mařenka od vedle měla samé jedničky a ty si měl tři dvojky. Měl by ses polepšit a být jako ona. Jak tohle na dítě působí, může ho to skutečně motivovat nebo spíše odradit?
Srovnávání výsledků dětí s jinými je nejen nevhodné, ale nebezpečné. Hrozí zde riziko vzniku pocitů méněcennosti a snižování sebejistoty dítěte. Rovněž není vhodné ani srovnávání mezi sourozenci.

Časté jsou také sliby. Když se polepšíš, poletíme příští rok k moři nebo ti koupím nový mobil. Je tohle správná cesta?
V každé rodině jsou jiné možnosti a pravidla. Je možné nějakou reálnou odměnu zkusit, ale v každém případě by rodiče měli ocenit každou snahu dítěte a věnovat mu volný čas, který stráví společně na nějakém vhodném, pro dítě oblíbeném místě.

Pokud dítě přijde se špatným výsledkem, jak mu správně dát najevo, že nám to není jedno a chceme, aby se příště polepšilo bez toho, abychom v něm vyvolali pocit méněcennosti nebo toho, že nás zklamalo a my ho teď máme třeba méně rádi?
Dítě by měl rodič povzbudit a domluvit se s ním na dalších vhodných podmínkách a pravidlech, ale také by se měl zajímat o jeho prožívání a dětské starosti a problémy a vyjít mu vstříc s řešením. Určitě by ho měl ubezpečit, že ho má rád, že ho nezklamal.

Mělník. Mezinárodní den koupání v Labi.
Na Boleslavsku jsou už letní plovárny minulostí

Co když si výslednou známku bere špatně samo dítko? Například očekávalo jedničku a místo toho má dvojku a je teď zklamáno a trápí se. Jak ho povzbudit a vysvětlit mu, že to je dobrý výsledek?
Dítě by mělo rodiče požádat o pomoc v řešení problému s učením, eventuálně s dalšími problémy. Nemělo by se bát vyjádřit pocit lítosti a zklamání a vše s rodiči probrat.

Zaznamenáváte na konci školního roku hodně telefonátů od rodičů a dětí? A kdo spíše volá?
Na naše pracoviště volají rodiče většinou bohužel s dotazy, jak děti trestat, v lepším případě, jak situaci řešit dál. Často přicházíme na to, že dítě žije v napjatých konfliktních vztazích, kde nejsou řešeny manželské či partnerské problémy. Rodiče opakují stejné chyby většinou z původní rodiny a dítěti dávají najevo, že pokud nebude mít dobré školní a pokud možno i mimoškolní výsledky, nebudou ho mít rády. Dítě tak žije ve stálém strachu, i když to nemusí být znát, že pokud nebude splňovat podmínky a očekávání rodičů, bude ohroženo jeho přijetí a citové zázemí. Dobré školní výsledky bývají stavěny na jednu z nejvyšších hodnot v rodinách, často za cenu ohrožení zdraví jak rodičů, tak dětí. Rodiče by si ale měli uvědomit, že pokud dítě nebude mít dostatečné sebevědomí a nebude se umět prosadit, nebude mu nic platné ani několik diplomů z vysoké školy.

Pokud zaznamená učitel, že je dítě z vysvědčení smutné, sklíčené nebo dokonce vyděšené, jak mu může pomoci a má vůbec zakročit nebo vše nechat na rodičích?
Myslím, že v takovém případě by rozumný, lidský učitel mohl zkusit dítěti pomoc, ale pouze povzbuzením a domluvou o dalším vhodném postupu.

Linka důvěry
* Linka důvěry SOS a Centrum psychoterapie funguje v Mladé Boleslavi od roku 1994.
* Centrum poskytuje služby od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin.
* Nabízí například anonymní telefonickou pomoc, anonymní pomoc studentům i pedagogům nebo pomoc ve formě osobní návštěvy.
* V případě nepřítomnosti pracovníků se lidé mohou obracet na Centrum sociálních služeb v Praze.
* Tel. Mladá Boleslav: 326 741 481

Generální ředitel TTD Cukrovary a lihovary Oldřich Reinbergr.
Řepná kampaň je za dveřmi, cukrovar v Dobrovici finišuje