Řidiči, projíždíte Benátkami? Dávejte si velký pozor! Některé části města vypadají jako jedno velké staveniště. Pokračuje se zde totiž ve stavbě kanalizace. Práce se provádějí v rámci projektu Mladoboleslavsko – čištění a odkanalizování odpadních vod.

Co se týče prací na pokládce hlavního kanalizačního řadu, pokračuje se na komunikaci vedoucí od hradu ke křižovatce ve směru na Benátky a Zdětín. Po skončení prací na hlavním kanalizačním řadu budou ihned zahájeny práce na pokládce nového vodovodního řadu. Podle vedení Benátek nad Jizerou zde bude trvat omezení dopravy další měsíc.

„Vzhledem ke ztížené dopravní situaci, způsobené pracemi na kanalizaci, jsme prozatím nezaznamenali nějaké výraznější stížnosti z řad obyvatel,“ uvedl Jaroslav Král, starosta Benátek nad Jizerou.

V současné době dále pokračují práce na položení hlavního kanalizačního řadu v městské části Dražice od mostu přes Jizeru směrem k výjezdu z bývalého DKD (DZ Dražice). Benátky nad Jizerou počítají také s výstavbou čerpací stanice odpadních vod v tomto areálu a s realizací jednotlivých domovních přípojek.

V lokalitě Na Štěpnici bude po položení hlavního kanalizačního řadu a připojení jednotlivých domů provedena velká oprava chodníků. Rovněž se zde upraví povrch komunikace.

Na odkanalizování daly Benátky nad Jizerou přes sedmdesát milionů korun. Město tímto plní nařízení Evropské unie, že do roku 2010 mají být všechny aglomerace a města nad dva tisíce obyvatel odkanalizovány.