Víte, jak probíhá od Nového roku přihlašování vozidel? Že přestala existovat instituce polopřevodů? Že vozidlo dočasně vyřazené z provozu musí být do konce roku nahlášeno nebo bude z provozu nenávratně vyřazeno? Ne? Pak bedlivě čtěte následující řádky.

Ve čtvrtek 1. ledna začala platit novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Ministerstvo si od ní slibuje především vyčištění registru vozidel od strojů, které už dávno neexistují, nebo usnadnění procesu hledání vlastníka motorového vozidla.

Kde přihlásit letos koupené auto?

„Když koupíte auto třeba v Brně, půjdete ho v Brně také přihlásit. Tam vám ho zaevidují pod Mladou Boleslav. Pro nás to nese změny spíše technického rázu, řidič se však bude muset do toho Brna vypravit, eventuálně někoho pověřit a vybavit ověřenou plnou mocí," vysvětluje Josef Macoun, vedoucí dopravního odboru mladoboleslavského magistrátu.

Prodávající a kupující tak podají na úřad jen jednu společnou žádost, oba však může zastoupit třetí osoba. Plná moc musí být ověřena notářem, nebo na Czechpointu.

Není tedy vyloženě nutné cestovat za vozidlem přes celou republiku a na úřad jít osobně, jak se mnozí jistě v první chvíli vyděsili.

K úspěšnému převodu je třeba předložit doklad totožnosti, doklady od vozidla (technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla), doklad o pojištění (zelená karta), protokol o evidenční kontrole silničního vozidla a vlastní žádost.

Konec polopřevodů

Druhou zásadní změnou je definitivní zánik polopřevodů.

„Dříve člověka při koupi auta zapsali jako nabyvatele a jeho povinností bylo se později na úřad znovu dostavit a auto dohlásit. To už je minulostí," pokračuje Macoun.

Vlastníci aut, kteří vozidlo nedohlásili, se musí dostavit na dopravní odbor nejpozději letos 30. června a podat žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru. Ten, kdo tak neučiní, spláče nad výdělkem vozidlo přestane administrativně existovat a tento akt už nebude možné vzít zpět.

Velmi podobně jsou na tom majitelé vozidel dočasně vyřazených před červnem 2013 z provozu, ti musí úřadu sdělit, co s vozidlem zamýšlí, do konce roku.

Tato změna se týká všech, kteří například léta dostávají znovu do formy veterány nebo parkují v garáži staré pionýry, na které se tak nějak zapomnělo. Ten, kdo nechce vozidla nadosmrti pouze vystavovat, musí situaci řešit.

„Majitel se u nás musí v průběhu roku zastavit, buď vozidlo takzvaně z depozitu vyjmout, nebo nám formou čestného prohlášení dát na srozuměnou, kde vozidlo fyzicky je. Určitý orgán odboru životního prostředí bude tyto věci kontrolovat," pokračuje ve vysvětlování Macoun.

Všechny výše uvedené změny se netýkají jen automobilů a motocyklů, ale také vleků a dalších dopravních prostředků, která mají technický průkaz a podléhají registraci.

Dopravní odbor magistrátu změny do určité míry vítá, zejména digitalizace úředníkům řadu věcí ulehčí. Obává se ale zmatku, který novela udělá v registračních značkách. Vozidla totiž budou dostávat značky podle místa, kde bylo vozidlo zapsáno. V případě registrace v Brně by šlo tedy o značky brněnské.

V otázce značek se však systém ještě zanedlouho změní tenduje k přenositelným značkám na přání, jejichž zavedení bylo o rok odloženo.

Konec poplatku za nezaplacené povinné ručení

Vedle zmíněných novinek jedna z povinností skončila. Řidiči už nemusí hradit příspěvek za nezaplacené povinné ručení České kanceláři pojistitelů. Ta v souvislosti s novelou varovala, že zrušení příspěvku může vést ke zvýšení pojistného. Obhájci noveli tvrdí, že k takovým obavám není důvod.

Příspěvek, který slouží k úhradě škod z provozu aut bez ručení, se platí od roku 2009. Sněmovna ho zrušila s tím, že je jen další formou sankcí. Po vlastnících nepojištěných vozidel, kteří způsobí nehodu, mají podle poslanců náhradu škody vymáhat dopravní úřady obcí s rozšířenou působností. Vozidlo nepojištěného vlastníka bude vyřazeno z registru vozidel ve správním řízení.

Obhájci zrušení poplatku argumentovali mimo jiné tím, že příspěvek vymáhá kancelář mnohdy neoprávněně od těch, kteří již příslušné vozidlo nevlastní.

Josef Macoun na závěr svého komentáře novely dodává: „Rozhodně lidem doporučuji, aby s návštěvou dopravního odboru neotáleli. Nikdo přece nechce v druhé půli roku zjistit, že kvůli změně zákona přišel o auto."