Křižovatka zůstává průjezdná, avšak je zapotřebí zvýšit opatrnost. A také na spojnici středu města se sídlištěm počítat se zdržením v koloně.

Plánované je víkendové omezení průjezdu v části kruhového objezdu na Jičínské ulici, kdy jde o významnou trasu I/16 na Sobotku a Jičín; navíc s napojením nájezdovými větvemi na dálnici D1 u exitu 44a. Částečná uzavírka související s II. etapou rekonstrukce povrchu komunikace má být aktuální od 25. do 27. září.

Doprava na frekventovaném uzlu bude vedena pomocným jízdním pruhem, přičemž řidiče navede dopravní značení; řídit dopravu mají pracovníci zhotovitelské firmy. Počítat je třeba se zdržením.

Škoda Fabia čtvrté generace.
Zatím nejžádanější nové fabie čtvrté generace? Šedivé s manuálem

Od října jsou pak ohlášeny další uzavírky. Kvůli obnově povrchů mají být od 1. října až do předvánočního času kompletně uzavřeny část Bezručovy ulice (v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Václavkovou a Arbesovou) a dále Arbesova. O něco kratší dobu, mezi 4. říjnem a 15. prosincem, bude platit uzavírka v lokalitě Podchlumí, kde se chystá úprava komunikace po budování kanalizace a vodovodních přípojek.

Po dohodě se zástupci stavby tam zůstane zachována možnost vjezdu pro místní obyvatele – v rámci možností, jak to umožní postup prací. Transport popelnic od domů na místo dostupné svozovému vozidlu zajistí zhotovitel.