Křižovatka zůstává průjezdná, avšak je zapotřebí zvýšit opatrnost. A také na spojnici středu města se sídlištěm počítat se zdržením v koloně.

Plánované je víkendové omezení průjezdu v části kruhového objezdu na Jičínské ulici, kdy jde o významnou trasu I/16 na Sobotku a Jičín; navíc s napojením nájezdovými větvemi na dálnici D1 u exitu 44a. Částečná uzavírka související s II. etapou rekonstrukce povrchu komunikace má být aktuální od 25. do 27. září.

Doprava na frekventovaném uzlu bude vedena pomocným jízdním pruhem, přičemž řidiče navede dopravní značení; řídit dopravu mají pracovníci zhotovitelské firmy. Počítat je třeba se zdržením.

Od října jsou pak ohlášeny další uzavírky. Kvůli obnově povrchů mají být od 1. října až do předvánočního času kompletně uzavřeny část Bezručovy ulice (v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Václavkovou a Arbesovou) a dále Arbesova. O něco kratší dobu, mezi 4. říjnem a 15. prosincem, bude platit uzavírka v lokalitě Podchlumí, kde se chystá úprava komunikace po budování kanalizace a vodovodních přípojek.

Po dohodě se zástupci stavby tam zůstane zachována možnost vjezdu pro místní obyvatele – v rámci možností, jak to umožní postup prací. Transport popelnic od domů na místo dostupné svozovému vozidlu zajistí zhotovitel.