Ridiče v Mladé Boleslavi mířící do Čejetic opět čeká nepříjemné objíždění přes Čejetičky či Podlázky. Most přes Jizeru u Česany totiž bude úplně uzavřen kvůli nutnému dokončení oprav.

Uzavírka mostu nastane ve dnech 26. července od šesti hodin do neděle 10. srpna 18 hodin. „Provoz pro pěší bude umožněn přes nedaleký nově vybudovaný most přes řeku Jizeru v areálu společnosti Škoda Auto. Městská autobusová doprava povede v době uzavírky linky po objízdné trase,“ uvedl mluvčí Magistrátu města Mladá Boleslav Pavel Šubrt.

Pro chodce bude provedeno dopravní značení dne 24. července s vyznačením trasy chodců na náhradní most z ulice Ptácká a z ulice Koněvova (od Čejetic). Objízdné trasy jsou nařízeny ulicí Ptácká, Nádražní a po silnici III/2591.

„Vedoucí magistrátního odboru dopravy Josef Macoun zdůvodnil načasování uzavírky do tohoto období tím, že bude celozávodní dovolená v automobilce, a tím i menší provoz v této lokalitě.

První část oprav mostu se uskutečnila loni a vyžádala si v závěru roku tříměsíční úplnou uzavírku mostu. Na druhou stranu řeky se lidé mohli dostávat auty pouze za cenu nepříjemných zajížděk přes Podlázky a Dalovice nebo přes Čejetičky.

Po dobu opravy mostu také město tehdy nechalo posílit linky městských autobusů do této oblasti. Most bylo nutné opravit, protože především část určená pro průchod pěších byla již v havarijním stavu. Znovu jej město otevřelo pro dopravu v prosinci, ale bez úpravy vrchní části a vozovky, kterou dokončí právě teď.