Vnitroblok na Radouči získává finální podobu, obyvatelé z okolí se tak zanedlouho budou těšit z nového parku, který vyrostl mezi ulicemi Jana Palacha a 17. listopadu. Prostoru dominuje nové jezírko, byly vysazeny nové stromy, vybudovány cesty a instalovány lavičky i dětské prvky. Práce započaly na přelomu roku. Nyní se čeká na dokončení všech prací, aby se park mohl otevřít veřejnosti.

Revitalizace přinese nejen modernější vzhled, ale také příznivější mikroklima. Na financování se významně podílely Norské fondy a Státní fond životního prostředí České republiky. „Výše podpory z Norských fondů je více než 9,5 milionu korun a příspěvek Státního fondu životního prostředí České republiky přesahuje 1,6 milionu korun,“ uvedl Jiří Bouška před realizací revitalizace.

Norské fondy přispívají ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilují vzájemné vztahy mezi Norskem a Českou republikou. Od roku 2004 podpořily v České republice přes 1700 projektů za více než 11 miliard korun.