Podle mluvčí boleslavského magistrátu Šárky Charouskové firma reklamaci uznala a na své náklady provede nápravu.

Na frekventovaném rondelu mohli po letošních opravách boleslavští i přespolní řidiči opět začít jezdit od poloviny letošního října. Spokojeni však nebyli.

Kdo si nedal pozor a vjel na zpomalovací retardéry před křižovatkou rychleji než krokem, nestačil se divit. Následovala rána do podvozku vozu, leknutí… A ti nejméně opatrní se dokonce mírně vznesli.

„Způsob provedení prahů na takto frekventované křižovatce je naprosto nevhodný. Hrozí tam akutní nebezpečí poškození vozů a nadměrné opotřebovávání podvozkových dílů všech vozidel, včetně autobusů v majetku města. Nemluvě o komfortu cestujících a vozech záchranné služby,“ uvedl ve svém rozhořčeném dopisu, adresovaném primátorovi města, Petr Slavík z Mladé Boleslavi.

Smysl retardérů nijak nezpochybnil, zaměřil se pouze na jejich nešťastné provedení.

Boleslavský řidič navrhl primátorovi města: „Jestliže považujete současný stav za vyhovující, navrhuji, abyste se svým soukromým vozem absolvoval desetkrát za sebou průjezd tímto kruhovým objezdem. Možná pak změníte názor.“

„Retardéry splňují všechny dopravní normy, nicméně jsou umístěny nevhodně a byly provedeny velmi špatně. Proto jsme je od zhotovitele nepřevzali, nezaplatili a reklamovali jsme je,“ vysvětlil stávající situaci primátor Raduan Nwelati.

„Dohoda s městem byla taková, že při instalaci retardérů upřednostníme chodce a potlačíme co nejvíce automobilovou dopravu. Proto ta maximalistická výše příčných prahů. Bohužel se ukázalo, že takto vysoké prahy jsou pro řidiče velmi nekomfortní,“ vysvětlil zástupce firmy H-Intes Aleš Neudert. „Proto původní prahy po dohodě s městem a na naše náklady odstraníme a zhotovíme retardéry nižší.“

Svérázný pohled na věc měla při pohledu na pracující dělníky, kteří včera příčné prahy opravovali, kolem procházející maminka s kočárkem. „Takhle by to mohlo zůstat, je tu klid, když tu nic nejezdí,“ prohlásila.

Předzvěst finálních prací v lokalitě dokládaly během včerejšího dopoledne také činnosti na vodorovném značení.