ontrolní den má za sebou rekonstruovaná fara v Dolní Krupé. Aktuální stav prací zhlédla nejen restaurátorka Lucie Matějková, ale také ředitel Muzea Mladoboleslavska Luděk Beneš či Eva Vyletová ze středočeského Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu.

Co se týče exteriéru, tam se začalo s obnovou farní zdi. Tu je potřeba z větší části demontovat a teprve poté uvést do původního stavu. Ovšem, letos se pravděpodobně celá rekonstrukce zdi nerealizuje. Omezujícím prvkem jsou finance.

Důležité ale je, že Lucie Matějková nejenže představila všechny své provedené sondy v interiéru fary, ale pokračovala i v nových. Díky tomu už dříve odkryla v patře fary vzorky dekorativních výmaleb, které zdobily zdejší farní místnosti v minulosti. Některé pochází dokonce z poloviny devatenáctého století.

Pochopitelně se uvnitř otevřela bohatá diskuse. Odborníci mluvili nejen o možných technologiích ošetření vnitřních omítek a výmaleb. Z debaty například vzešlo, že ve dvou místnostech v patře výhledově zrestaurují odkryté výmalby. Dále projednávali také varianty osvětlení návsi před farou.

U vjezdové brány do farní zahrady je vyprojektované sociální zařízení, které by mělo být přístupné i z vnější strany pro účely obce.