Na silnici I/16 pokračují práce na zkapacitnění světelné křižovatky u Řepova. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) informovalo, že vše pokračuje podle harmonogramu.

„Do finále běží úprava vozovky v jižní části křižovatky. Práce se teď budou přesouvat ke středu křižovatky. V místě dejte pozor na přechodnou úpravu provozu,“ uvedlo ŘSD na platformě X.

Práce začaly v polovině března a podle vyjádření ŘSD pokračují podle stanoveného plánu. To znamená, že hotovo by mělo být v červnu. Hlavním cílem stavebních prací je zkapacitnění stávající průsečné světelné křižovatky silnic I/16 a místní komunikace mezi Řepovem a zdejší průmyslovou zónou.

„Zároveň zde dojde k opravě vozovky silnice I/16, po které v těchto místech projede každý den téměř 17 tisíc vozidel, z toho nákladní doprava tvoří cca 16 procent. Celková délka upravovaného a opravovaného úseku je 360 metrů,“ informovalo ŘSD již dříve.

Práce provádí společnost SaM silnice a mosty za 19,41 milionu korun bez DPH.