V pondělí bylo na místě umístěno přechodné dopravní značení, následovat bude frézování vozovky a na to naváže samotná rekonstrukce. Ředitelství silnic a dálnic ČR uvedlo, že hlavním cílem prací je zkapacitnění stávající průsečné světelné křižovatky silnic I/16 a místní komunikace mezi obcí Řepov a zdejší průmyslovou zónou.

„Zároveň zde dojde k opravě vozovky silnice I/16, po které v těchto místech projede každý den téměř 17 tisíc vozidel, z toho nákladní doprava tvoří cca 16 procent. Celková délka upravovaného a opravovaného úseku je 360 metrů,“ uvádí ŘSD.

close Světelná křižovatka u Řepova. Mapa info Zdroj: ŘSD zoom_in Světelná křižovatka u Řepova. Mapa

Úprava začíná na silnici I/16 přibližně 157 metrů před obcí ve směru od Mladé Boleslavi. „Po jižní straně komunikace u zahradnické osady je navržena oprava autobusové zastávky s asfaltovým krytem. Podél zastávky budou osazeny bezbariérové obrubníky a opraven chodník, který bude opatřen zámkovou dlažbou,“ uvádí ŘSD s tím, že v tomto úseku dojde také k odstranění svodidel umístěných na chodníku a jejich náhradě za zábradlí výšky 1,1 metru. V plánu jsou také renovace systému odvodnění i očištění a zpevnění vydlážděných svahů příkopů u propustků.

Zkapacitnění křižovatky bude podle vyjádření ŘSD docíleno prodloužením připojovacího pruhu ve směru na Mladou Boleslav. Prodloužen bude také připojovací pruh za křižovatkou ve směru na Jičín, což povede k rozšíření silnice a úpravě přilehlého příkopu. „Podél rozšíření komunikace bude nutné provést přeložku stávajícího kabelu CETIN. Silnice mezi křižovatkou a průmyslovou zónou Plazy je po obou stranách lemována ocelovými svodidly, která budou v rámci rekonstrukce vyměněna za nová,“ píše ŘSD.

close Světelná křižovatka u Řepova. Mapa info Zdroj: ŘSD zoom_in Světelná křižovatka u Řepova. Mapa

Řidiči se musí připravit na dopravní omezení. ŘSD však uvádí, že stavba dopravu ovlivní pouze částečně a průjezd křižovatkou bude umožněn ve všech směrech. „Semafory budou po celou dobu v provozu. Doporučujeme motoristům sledovat přechodné dopravní značení,“ upozorňuje ŘSD.

Doba pro uvedení křižovatky do provozu je stanovena na maximálně 14 týdnů, celý úsek ŘSD plánuje uvést do plného provozu v červnu.

Zhotovitelem stavby je společnost SaM silnice a mosty, která provede práce 19,41 milionu korun bez DPH.