O termínu začátku prací informovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). V pondělí od ranních hodin bude v místě stavby rozmisťováno přechodné dopravní značení. Následovat bude frézování povrchu vozovky a další práce dle stanoveného harmonogramu.

Hlavním cílem stavebních prací je zkapacitnění stávající průsečné světelné křižovatky silnic I/16 a místní komunikace mezi obcí Řepov a zdejší průmyslovou zónou. „Zároveň zde dojde k opravě vozovky silnice I/16, po které v těchto místech projede každý den téměř 17 tisíc vozidel, z toho nákladní doprava tvoří cca 16 procent. Celková délka upravovaného a opravovaného úseku je 360 metrů,“ píše ŘSD.

Po celou dobu prací bude doprava v místě ovlivněna pouze částečně a průjezd křižovatkou bude umožněn ve všech směrech. Semafory budou po celou dobu v provozu.

Práce provede společnost SaM silnice a mosty za 19,41 milionu korun bez DPH. Hotovo má být v červnu.