Že práce na zkapacitnění světelné křižovatky na silnici I/16 u Řepova finišují, informovalo ŘSD na platformě X. „Dokončují se chodníky, instalují svodidla. Bezpečnější křižovatku plánujeme uvést do plného provozu už v první půlce června,“ píše ŘSD.

Hlavním cílem celé stavby je zkapacitnění stávající frekventované křižovatky, kudy denně projede na 17 tisíc vozidel, z čehož nákladní doprava tvoří zhruba 16 procent.

ŘSD již dříve informovalo, že zkapacitnění křižovatky bude docíleno prodloužením připojovacího pruhu ve směru na Mladou Boleslav, který je vyznačen pomocí vodorovného dopravního značení. „Dále bude prodloužen připojovací pruh za křižovatkou ve směru na Jičín, což povede k rozšíření vozovky a úpravě přilehlého příkopu,“ uvádí ŘSD.

Zhotovitelem prací je společnost SaM silnice a mosty a.s. Celkové náklady jsou 19,41 milionu korun bez DPH.