Rekonstrukce vytížené světelné křižovatky na silnici I/16 u Řepova pokračuje podle stanoveného harmonogramu. Stavba i nadále částečně omezuje dopravu, už se ale blíží do finále. Úplné zprovoznění křižovatky plánuje Ředitelství silnic a dálnic ČR příští měsíc.

„Aktuálně probíhá osazení prostoru křižovatky novými sloupy pro semafory. Pracuje se na chodnících, pokládají obrubníky, nahrazují se staré uliční vpusti novými a vše se připravuje na pokládku asfaltových vrstev v severní polovině křižovatky, tedy vpravo směr Mladá Boleslav,“ uvádí ŘSD s tím, že následovat bude instalace nových svodidel, práce na krajnicích, či na vodorovném dopravním značení.

Doprava je v místě stavby částečně omezena, rychlost je zde snížena na 50 kilometrů v hodině maximálně. „Prosíme všechny motoristy o trpělivost a ohleduplnost nejen k ostatním účastníků silničního provozu, ale také k pracovníků stavby,“ píše ŘSD.

Zhotovitelem je společnost SaM silnice a mosty a.s., která práce provádí 19,41 milionu korun bez DPH. Uvést celý úsek do provozu plánujeme v první půlce června.

Hlavním cílem celé akce je zkapacitnění stávající průsečné světelné křižovatky silnic I/16 a místní komunikace u obce Řepov a zároveň oprava vozovky silnice I/16 v těchto místech. Celková délka upravovaného a opravovaného úseku je 360 m. Každý den tudy projede na 17 tisíc vozidel, z toho nákladní doprava tvoří přibližně 16 procent. Zkapacitnění křižovatky bude docíleno prodloužením připojovacího pruhu ve směru na Mladou Boleslav, který je vyznačen pomocí vodorovného dopravního značení. Dále bude prodloužen připojovací pruh za křižovatkou ve směru na Jičín, což povede k rozšíření vozovky a úpravě přilehlého příkopu. Podél rozšíření komunikace bude nutné provést přeložku stávajícího kabelu CETIN. Silnice mezi křižovatkou a průmyslovou zónou Plazy je po obou stranách lemována ocelovými svodidly, která budou v rámci rekonstrukce vyměněna za nová. Obnoveno a upraveno bude nakonec také vodorovné a svislé dopravní značení. Zároveň dojde k seřízení intervalů na semaforech, podle aktuální dopravní situace.

Zdroj: ŘSD