Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) informovalo, že v uplynulých týdnech stavba razantně pokročila. „Pracovalo se převážně na frézování a pokládce asfaltových vrstev ve střední části křižovatky, v jízdním pásu ve směru od Mladé Boleslavi na Židněves. V tomto směru byl zároveň zcela zrekonstruován chodník podél silnice, včetně povrchu zdejší autobusové zastávky. Na chodníku byla položena nová zámková dlažba. Na této straně křižovatky se rovněž buduje nový systém odvodnění,“ uvádí ŘSD.

Hlavním cílem celé akce je zkapacitnění stávající průsečné světelné křižovatky silnic I/16 a místní komunikace u obce Řepov a zároveň oprava zdejší vozovky. Celková délka opravovaného úseku je 360 metrů.

Zkapacitnění křižovatky, kudy denně projede na 17 tisíc vozidel, z čehož přibližně 16 procent tvoří nákladní doprava, bude docíleno prodloužením připojovacího pruhu ve směru na Mladou Boleslav, který je vyznačen pomocí vodorovného dopravního značení. „Dále bude prodloužen připojovací pruh za křižovatkou ve směru na Jičín, což povede k rozšíření vozovky a úpravě přilehlého příkopu. Podél rozšíření komunikace bude nutné provést přeložku stávajícího kabelu CETIN,“ doplňuje ŘSD.

V rámci rekonstrukce budou rovněž vyměněna svodidla. Obnoveno a upraveno bude nakonec také vodorovné a svislé dopravní značení a zároveň dojde k seřízení intervalů na semaforech, podle aktuální dopravní situace.

close Rekonstrukce křižovatky u Řepova info Zdroj: ŘSD zoom_in Rekonstrukce křižovatky u Řepova

Stavba má být hotová v červnu. Do té doby je doprava v místě částečně omezena a rychlost je snížena na 50 kilometrů v hodině. „Jak z průmyslové zóny, tak od Řepova je nadále možné odbočit pouze vpravo. Pro směr vlevo jsou motoristé naváděni provizorní dopravním značením závlekem do míst blízkých okružních křižovatek, přes které se dostávají do příslušného směru,“ píše ŘSD na svém webu.

Práce provádí společnost SaM silnice a mosty za cenu 19,41 milionu korun bez DPH.