Hlavním prvkem, jak toho dosáhnout, bude prodloužení připojovacích pruhů. „Zkapacitnění křižovatky bude docíleno prodloužením připojovacího pruhu ve směru na Mladou Boleslav, který je vyznačen pomocí vodorovného dopravního značení. Dále bude prodloužen připojovací pruh za křižovatkou ve směru na Jičín, což povede k rozšíření vozovky a úpravě přilehlého příkopu,“ vysvětlil Jiří Veselý z Ředitelství silnic a dálnic.

Křižovatku a její okolí však čekají další zásadní úpravy. Po jižní straně u zahradnické osady je navržena oprava autobusové zastávky s asfaltovým krytem. Podél zastávky budou osazeny bezbariérové obrubníky a opraven chodník, který bude opatřen zámkovou dlažbou. V tomto úseku dojde také k odstranění svodidel umístěných na chodníku. Nahradí je zábradlí vysoké 1,1 metru. Dále je v plánu renovace systému odvodnění i očištění a zpevnění vydlážděných svahů příkopů u propustků.

close Mapa upravované křižovatky u Řepova. info Zdroj: ŘSD zoom_in Mapa upravované křižovatky u Řepova.

Silnice mezi křižovatkou a průmyslovou zónou Plazy je po obou stranách lemována ocelovými svodidly, která budou v rámci rekonstrukce vyměněna za nová. Obnoveno a upraveno bude také vodorovné a svislé dopravní značení. „Zároveň dojde k seřízení intervalů na semaforech, podle aktuální dopravní situace,“ doplnil Veselý.

Doba rekonstrukce byla stanovena na maximálně 14 týdnů. Zhotovitelem vybraným na základě veřejné soutěže je společnost SaM silnice a mosty, která provede práce za nabídkovou cenu 19,41 milionů korun.