„Odjíždíme už v pondělí 20. července a vracíme se ve čtvrtek 23. července. Naším cílem se stane obec Mukařov, která je vzdálená osm kilometrů od Mnichova Hradiště. Nebudeme bydlet ve stanech, ale v objektu staré školy," popsal vedoucí nízkoprahového Klubu Radan Žemlička, který už teď s kolegyní ladí program. Prostředky na realizaci se jim podařily získat z grantového programu zdejší automobilky Škoda dětem.

A protože jsou prázdniny, zaměří se hlavně na zážitky. „Pokud to počasí dovolí, rádi bychom se s dětmi chodili koupat, vyrazíme samozřejmě na procházku do lesa, na zahradě je také hřiště vhodné pro míčové hry i ohniště na opékání vuřtů," nastínil Radan Žemlička zhruba čtyřdenní plán, na který se malí klienti mohou těšit.

Akce je určena pro patnáct dětí, o které se bude starat trojice vedoucích. Školáky od dvanácti do šestnácti let však nemine ani práce.
Vzhledem k tomu, že na tábor s nimi nejede žádná kuchařka, budou muset všichni společně obstarávat také kuchyni. Kromě nakupování se budou učit také vařit a samozřejmě po sobě umývat a utírat použité nádobí.

„Každý den bude mít službu jedna dvojice, která pak činnost zase předá další," vysvětlil Radan Žemlička.

Děti se však nemusí bát, že by si neužily žádnou legraci. Ještě před odjezdem nízkoprahový Klub Činžák pořádá pro účastníky tři schůzky. Na nich nejenže děti odevzdají přihlášku podepsanou od rodičů, ale dozvědí se další podstatné informace. Navíc mohou svými radami a podněty přispět do právě se rodícího plánu. „Rádi bychom se od nich dozvěděli, co by rády na táboře dělaly i co by rády jedly. To nám zase neskutečně pomůže při tvorbě jídelníčku," doplnil vedoucí nízkoprahového klubu.

Pobyt s režimem

Pobyt v Mukařově se bude samozřejmě nést v určitém režimu. V osm hodin zazvoní budíček, po něm bude následovat zábavná rozcvička a pak už se rozjede denní program. Večerku pak instruktoři zatroubí v deset hodin.

Ještě než se ale všichni uloží ke spánku, nemine je společné povídání. „Půjde o takzvané skupiny, kde budeme rozebírat, co děti zažívají doma, na ulici, ve škole, co je trápí, ohrožuje a podobně. Prohlubuje to mezilidské vztahy a vzájemnou důvěru. V rámci naší sociální služby s nimi pak můžeme lépe spolupracovat," dodal Radan Žemlička.

Čtyři dny na táboře u Mnichova Hradiště stráví nejen děti z Klubu Činžák, ale také klienti z azylového domu pro matky s dětmi, děti v péči kurátorů Odboru sociálních věcí, a také ty, které doporučí spolek Jekhetani Luma. A protože se navzájem neznají, bezpochyby mezi nimi vzniknou nová přátelství.

Tím prázdninový pobyt pro děti nekončí. V polovině srpna je čeká ještě jedna noc strávená ve stanech, a to v Branžeži. Ani tady nebude nouze o zážitky a dobrodružství.