Základní škola nepředává v ideálním případě dětem pouze vědomosti, ale učí je také, jak být lepšími lidmi. V čachovické škole, kam docházejí děti z celé řady okolních obcí, je tento princip samozřejmostí. Také proto se škola přihlásila do projektu Uzdrav svět.

Součástí projektu je mimo jiné Čachovický maraton, jehož první ročník se uskutečnil před dvěma lety. Druhý ročník, jenž probíhal po celý pátek, však přinesl něco nového.

„Rozhodli jsme se, že letošní ročník bude charitativní. Na stránkách Konta bariéry jsme si našli chlapce, který trpí jako jediný na světě zvláštní nemocí, která mu znemožňuje pohyb i mluvení. Přesto  má zcela zachovaný intelekt a zvládá základní školu. Vybrané peníze jeho rodina použije na zařízení, které mu umožní pohybovat se samostatně po pokoji," vysvětlil učitel Petr Mušálek, organizátor akce.

Ojedinělou sportovní událostí žila už od rána celá škola a děti byly v ranních vyučovacích hodinách jako na trní. V 10 hodin se shromáždily před školou a za přítomnosti starostky Jitky Slukové a předsedkyně klubu rodičů Lucie Jánské zahájily letošní ročník.

Organizace se s vervou chopili žáci sedmé třídy – napájeli přibíhající běžce, sčítali naběhané kilometry, dohlíželi na regule a registrovali příchozí sportovce. To byl úkol nejdůležitější. Právě symbolické startovné totiž utvoří částku, kterou škola nemocnému Lukášovi zašle.

„Jo, taky se proběhneme, až bude na trase míň lidí. Běžely jsme i minule, tak uvidíme, jak to půjde letos," okomentovala závod Adéla Houdová a Veronika Šebestová.

Čachovický maraton měl a má jednu sympatickou výhodu – běží se po úsecích. Závodníci tak mohou každých 800 metrů odpočívat a střádat nové síly.

„Loňský šampion, který nakonec uběhl 41 kilometrů, v průběhu závodu odešel k babičce, která bydlí ve stejné ulici, kde se závod běhá. Hodinu se prospal a pak se vrátil na trať," vzpomíná pobaveně Petr Mušálek.

Závod brali velmi vážně zejména mladší žáci, kteří hravě zahanbili většinu svých  spolužáků z nejvyšších ročníků. Kromě školní mládeže přišlo přispět svou troškou do mlýna dalších víc než 50 lidí. Mimo jiné starostka obce Lipník se svými dětmi.

Rekordy opět padaly, laťka se pro další ročníky posunula opět o něco výš, odpoledne bylo rozdáno 24 medailí a děti zjistily, že vůle je často důležitější než silné nohy.

Čísla a rekordy letošního běhu

Celkem účastníků: 172

Počet příchozích z ulice: 53

Celkový počet naběhaných kilometrů: 1663,2 km (v roce 2012 to bylo 965,7 km)

Nejstarší účastník: rok narození 1944

Nejmladší účastník: 3 měsíce

Nejlepší běžec z 1. stupně: Lubor Libich ze 4. ročníku (24,8 km)

Nejlepší běžkyně z 1. stupně: Ema Jánská z 5. ročníku (24,8 km)

Nejlepší běžec z celé školy: Dominik Hlinovský ze 7. ročníku (44,8 km)

Nejlepší běžkyně z celé školy: Aneta Ptáčková z 6. ročníku (40 km)

Maraton a více uběhli a částečně ušli 4 žáci, jeden z 9. ročníku a 3 ze 7. ročníku (v roce 2012 to nedokázal nikdo)