"Ve spolupráci se společností VaK se konečně podařilo získat dotaci na vybudování kanalizace na Malé Bělé, celý projekt se tak výrazně posunul," uvádí starosta Bakova Radim Šimáně a zmiňuje další úspěchy posledních let.

"Je za námi velká práce na zřícenině Zvířetic, máme schválen nový územní plán, strategický plán rozvoje města na příští desetiletí, projekt marketingové identity, zrekonstruovaly se některé komunikace a sportoviště. Podařilo se získat i značný objem finančních prostředků navzdory zdrženlivějšímu vypisování dotačních výzev hlavně na měkké projekty, zatímco města potřebují spíše opravy silnic, budov, chodníků…," říká starosta Šimáně.

Právě nedostatek velkých investic vadí Janě Štěpánové, která vedla město v dřívějším volebním období. "Řada projektů bohužel stagnovala, nebo se rozjížděla pomalu, chyběla podle mne širší koncepce směřování města, spíše se hledalo, co tak lidé vlastně chtějí a nechtějí," říká žena na prvním místě kandidátky ODS, které vadí například dlouhá nečinnost kolem rekonstrukce základní školy a zbudování adekvátní tělocvičny.

Na druhou stranu chválí nastartování kulturního a společenského života ve městě za poslední roky. To potvrzuje i zastupitelka Monika Čapková, sama vedoucí folklórního souboru Furiant. "Souhlasím a dále si chválím i zlepšení komunikace s okolními osadními výbory," říká.

Na hlavních výzvách se shodují všichni napříč stranami. Jde o dlouho potřebnou rekonstrukci základní školy – dotace se stále nedaří získat. Dále je zde záležitost výstavby v lokalitě Na výsluní, na přetřesu již celá desetiletí. Město velmi zatěžuje kamionová doprava - v jejím omezení bylo dosud neúspěšné.

Povedlo se
V Bakově nad Jizerou se v minulých letech podařilo nastartovat společenský život, o čemž svědčí celá řada koncertů, kulturních a společenských akcí, jako jsou například folklórní festival nebo akce sportovec roku, ruku v ruce s tím jde i zapojení a užší spolupráce s osadními výbory, které nyní dostávají větší příspěvky na financování vlastních společenských událostí

Nepovedlo se
Kamenem úrazu je stále rekonstrukce základní školy a s ní související vybudování tělocvičny, kterou se městu nedaří realizovat. Záležitost se táhne dlouhé roky a finančně je velmi náročná, město se proto snaží získat dotační prostředky z dotací a dosud nebylo v tomto směru z důvodů velké poptávky úspěšné

naplňování rozpočtu roku 2015
- snížení energetické náročnosti MŠ a sokolovny
- projekt Zvířetice

naplňování rozpočtu roku 2016
- rekonstrukce místních komunikací

naplňování rozpočtu roku 2017
– nová velkokapacitní hasičská cisterna
- schválení nového územního plánu

naplňování rozpočtu roku 2018
- projekt marketingové identity města
- Strategický plán rozvoje města 2018 – 2028
- oprava chatek ve Volnočasovém areálu