Rozšiřování třídy V. Klementa v Mladé Boleslavi patří mezi projekty, které jsou podpořené usnesením vlády. Vyřeší se tím celý uliční prostor v návaznosti na přilehlé komunikace. „Součástí projektu bude mimo zpevněných ploch i veřejné osvětlení, odvodnění komunikací a ploch, nutné přeložky inženýrských sítí a světelná signalizace na křižovatkách,“ uvádí Magistrát města Mladá Boleslav na své webu.

Průjezd po třídě má být po rekonstrukci rychlejší a měl by vyřešit i situaci na křižovatkách s výjezdy z areálu automobilky. Změny se mají dotknout také tras pro cyklisty a přechodů pro chodce. Rada Středočeského kraje navíc schválil a také podobu veřejnoprávní smlouvy, která kvůli rekonstrukci třídy V. Klementa vznikla mezi krajem a městem Mladá Boleslav.

„Smluvní ujednání upravuje především úpravu vzájemné spolupráce v rámci investorské přípravy a finančního vypořádání této důležité dopravní stavby,“ uvedl radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011).

„Konkrétně se jedná o rozdělení této investorské přípravy na část projektové přípravy, včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení, a také majetkoprávní přípravy zahrnující i výkupy pozemků, kterou bude hradit město Mladá Boleslav," dodal Petrtýl.

Podle Petrýla bude město zároveň zajišťovat výkon technického dozoru stavebníka na stavebních objektech města. Náměstek dále zmínil, že také rozdělena příprava na části stavby, které bude zajišťovat Středočeský kraj a která budou hrazeny z peněz, jež na stavbu poskytl Státní fond dopravní infrastruktury.