Jedno takové zařízení funguje v Kosmonosích a lidé, kteří pracují uvnitř, opravdu od bolesti pomoci umějí.
„Toto zdravotnické zařízení vzniklo na  základě touhy zřizovatelů  dělat smysluplnou práci s adekvátním výsledkem," řekla nám na úvod Helena Mazancová, majitelka zařízení.

V zařízení působí  dvě fyzioterapeutky a nově též rehabilitační lékařka.  Péče o klienty je zde směrovaná na důkladné vyšetření, zvolení  daného problému – diagnózy, a stanovení  terapeutického plánu, který je stavěn na dlouholeté zkušenosti, kvalitních postupech a odborných předpokladech terapeutů a lékaře.

„Myšlenkou vzniku bylo pomoci lidem, kteří se potýkají s letitými chronickými obtížemi typu bolestí zad hlavy a kloubů, migrén, nebo například závratí, kteří prochází různými typy vyšetření a léčby bez úspěchu. Důkladným vyšetřením, případnou spoluprací s lékaři a zvolením adekvátní léčby samozřejmě s aktivním přispěním klienta je velká šance od těchto chronických obtíží pomoci," vysvětluje fungování terapeutka.
Zařízení ale nabízí i léčby a terapii veškerých akutních stavů po operacích, po úrazech, sportovní fyzioterapii, fyzioterapii dětí a kojenců.

„Hojně jsou využívané efektní  postupy  kraniosakrální terapie, alternativní medicíny, například reflexní terapie plosky, ale i standardní fyzioterapeutické přístupy s využitím mobilizačních, manipulačních a měkkých technik, terapie dle McKenzioho při bolestech zad, metoda dle Ludmily Mojžíšové k léčbě funkční sterility a odstranění  kloubních blokád.

Z oblasti dětské fyzioterapie nelze nezmínit Vojtovu metodu a další  přístupy, využívající vývojové kineziologie, využitelnéh jak u kojenců, tak dětí i dospělých. Lze jimi působit na skoliózy, vadná držení, plochonoží, deformity končetin, ale i na post-akutní fáze cévních mozkových příhod, DMO a jiná neurologická onemocnění," vyjmenovává Mazancová.

Mimo jiné, prostřednictvím diagnostiky  motorických poruch rehabilitační lékařkou  a vyšetření spontánní motoriky dítěte fyzioterapeutem je zajištěno důkladné vyšetření dětí a nastolena terapie v dané problematice přímo na míru.

Fyzioterapeuti se věnují též preventivním programům, hlavně u dětí s rizikem vadného držení těla a dalších stavů s tím spojených. Sportovní fyzioterapie staví také na zkušenostech péče o reprezentační sportovce.
„Spolupůsobení rehabilitační lékařky Šidákové a fyzioterapeutek  Marie Hájkové a Heleny Mazancové umožňuje  komplexní  zajištění léčebné péče o klienty s jakýmkoliv problémem v tělesných systémech rehabilitací ovlivnitelných. Péče je vysoce kvalifikovaná  čerpající z nejnovějších, ale i osvědčených  odborných postupů," dodává Helena Mazancová.

Terapeuti se přizpůsobují času klienta, bez dlouhých čekacích lhůt. Klienty – pacienty čeká útulné prostředí  v klidné části Kosmonos přímo u vchodu do historické Lorety.

Kontakty:

Podrobné  informace vám poskytnou: Mgr. Marie Hájková , www.detska-fyzioterapie.cz, 739 369 129
Helena Mazancová, DiS. , www.fyzioterapie-mb.cz, 774 509 859
MUDr. Silvie Šidáková, www.rehatrutnov.cz, 775 247 204