Zastupitelé starostu přípravou referenda, jež by mělo rozhodnout o budoucnosti Šmaku, nepověřili, nakonec se ale dokázali shodnout na jiném kroku – zveřejnění záměru prodeje, díky kterému zjistí, zda by o případnou koupi objektu v centru města měl někdo zájem a za jakých podmínek. To ovšem vůbec neznamená, že Kosmonosy Šmak skutečně prodají.

Jednání opět provázela divoká diskuze a zaznělo i podezření, zda se prodej nepřipravuje na míru nějakému podnikateli.

„Vyzkoušeli jsme několik nájemců, provozovatelů. Někdy se podařilo peníze z nájmů vymoci, někteří ale neplatili a některé pohledávky jsou nedobytné a promlčené. Rád bych, abychom se rozhodli, co s tou budovou budeme dělat," uvedl nejsledovanější bod programu středečního zasedání starosta Jiří Müller.

Jako první reagoval bývalý starosta Miroslav Vaněk, který upozornil na to, že podle jeho zkušeností z meziobecní spolupráce se okolní obce majetků nezbavují. Debata o prodeji se mu tedy nelíbí. „Je možné, že ti, co přijdou po nás, budou žehrat na to, že jsme se majetků zbavovali a oni nemají s čím pracovat," řekl. Starosta oponoval vyjmenováním projektů, které si vyžádají v nejbližší době značné výdaje z městské kasy – oprava zámeckých průčelí nebo stavba sportovní haly. Naznačil tak, že vyšší prioritu mají nyní jiné nemovitosti.

Proti pořádání referenda, které má přísná pravidla, se ohradila zastupitelka Jana Křížková. Navrhla, zda by ke zjištění názoru občanů nestačila levnější anketa.

Místo referenda zveřejnění záměru prodeje

S rozhodným protinávrhem přišel opět radní Pavel Janeček, který prodej objektu prosazuje dlouhodobě. Navrhl zveřejnit záměr prodeje.

Emotivně proti tomu vystoupil Ljulin Christov, který patří stejně jako například vedení Klubu turistů do tábora odpůrců prodeje: „Zítra tu nemusíte být, ale my tu budeme žít. Prodat Šmak je zločin, mluvím za všechny spolky." Odpůrce prodeje nejvíc trápí skutečnost, že v případě, že Šmak změní majitele, přijde město o jediný velký společenský sál. „Ale Šmak nám z města přece nezmizí," tišil rostoucí napětí starosta Müller.

Janeček se obratem dotázal, které spolky má Christov na mysli a požádal místostarostu Martina Macouna, jenž byl pověřen jednáním se spolky ve věci Šmaku, o vyjádření. Ten potvrdil, že žádný z oslovených spolků neměl zájem objekt provozovat za symbolické nájemné.

Podezření z nekalosti

Zastupitel Miroslav Štěpánek vyslovil pochybnost, zda za debatou o Šmaku není nepoctivé jednání: „Když dopředu vykřikujete, že ten objekt bude vyžadovat pět milionů, aby vůbec mohl fungovat, vypadá to, že by město uvítalo, kdyby ho za těch pět milionů někdo koupil. Ten způsob, jak o tom dneska debatujeme a jak se od referenda opět dostáváme k prodeji, ve mě vzbuzuje silné podezření, že ten prodej je pro někoho připravovaný za minimální cenu." Starosta takovou myšlenku označil za nemístnou a nepřijatelnou a oponoval i místostarosta Macoun: „Pane Štěpánek, věřte, že tomu tak není. Některé věci jsou nutné na údržbu, některé na okamžitou výměnu a příprava prodeje Šmaku by probíhala v řádu měsíců."

Před uzavřením tohoto bodu se řeč stočila ještě k dalším prostorám města, které by sál ve Šmaku dokázaly suplovat. Byl zmíněn malý hospodský sál v Horních Stakorách, zrcadlový sál na zámku i sokolovna. Právě na ni zastupitele upozornil předseda stavební komise Josef Zedník: „Slyším takřka hysterické hlasy o jediném sále. Všichni ale chcete vybudovat novou sportovní halu. Co pak se sokolovnou? Přemýšleli jste o tom, k čemu se bude využívat?" podpořil Zedník protinávrh Pavla Janečka.

Před hlasováním ještě jednou vystoupil Ljulin Christov, který zastupitele osočil, že z Kosmonos dělají mrtvé město: „Zavřete Šmak a chcíp tady pes!" Slovy „mrtvá kultura" se k němu přidala členka Klubu turistů.

Zastupitelé následně přistoupili k hlasování o protinávrhu. Ruku pro něj zvedlo deset zastupitelů, pět bylo proti a dva se zdrželi. Referendum tedy nebude a záměr prodeje se objeví na úřední desce.