Na pozemku ve Vrchbělé měl být do konce října 2026 rozšířen průmyslový areál Vazačka. Osloveni byli 3 zájemci, kteří ve středu 5. října 2024 odprezentovali své návrhy všem zájemcům. Mimo konkrétní stavební úpravy informovali také o dopadu stavby na město a jeho okolí, další závazky a spolupráci s městem do budoucna.

Prvním zájemcem byla firma Panattoni, která by na pozemku vybudovala udržitelný výrobní areál dle nejmodernějších standardů, který by dále nabídla dalším společnostem. Firma Tiberina měla v plánu vybudovat zde centrum lisovny. Firma Jaroslav Cankař a syn ATMOS vlastní v Bělé pod Bezdězem 3 areály. Na části pozemku by vystavěla parkoviště a zbylou část pozemku by ponechala jako nezastavěnou zeleň.

Původně se v těchto místech nacházel armádní objekt, který byl po jejím odchodu převeden na město Bělá. Hlavní pozemky přešly na město bezúplatně, okolní však musela Bělá pod Bezdězem odkoupit s tím, že by zde do budoucna vznikla průmyslová zóna. V minulosti již byly okolní pozemky prodány jednotlivým firmám a podnikatelům.

Konkrétní pozemek o rozloze 13 hektarů, o němž se jednalo, je v územním plánu města veden jako plocha VL-1 – plochy výroby a skladování – lehký průmysl. Oblast by tak mohla být využita například jako zázemí dopravních a stavebních firem, veřejné prostranství, nebo místo pro vybudování dopravní infrastruktury.

Prodej by byl pro město výhodný. V posledních letech je jeho rozpočet plánován jako schodkový. Po schválení referenda by do rozpočtu města přibylo 150-180 milionů korun. Příjem z daně z nemovitých věcí by městu každoročně přinesl přes 1,5 milionu korun. Vyzdviženy byly také další přínosy, jako je vznik nových pracovních míst, zvýšení počtu obyvatel, rozvoj služeb a rozvoj města z pravidelných příjmů.

Na druhou stranu byly zmíněny i negativní stránky prodeje. Město by ztratilo kontrolu nad pozemky a ornou půdu. Narušena by byla migrační stezka lesní zvěře a také by se zmenšily honební pozemky pro tamní organizaci. Navýšila by se také doprava ve městě kvůli logistice firmy, stejně tak by narostl hluk ve městě. Příliv obyvatel by znamenal vyšší počet žáků na základních školách, vznik ubytoven pro zaměstnance firmy a možné zvýšení kriminality. Ke všem uvedeným problémům město vymyslelo způsob řešení.

Aby referendum bylo platné, muselo se ho zúčastnit alespoň 35 procent oprávněných osob, tedy 1296 voličů. Pro danou odpověď muselo hlasovat alespoň 50 procent voličů.

Do jednoho z pěti hlasovacích okrsků přišlo celkem 1693 voličů, což je více než 45 procent. Referendum tak bylo platné. Drtivá většina se vyjádřila k prodeji pozemků negativně. Pro odpověď NE hlasovalo 1403 osob, což je téměř 83 procent. Odpověď ANO zvolilo 223 osob, tedy 13 procent voličů. Celkem 17 osob se zdrželo hlasováním nezaškrtnutím žádné odpovědi.

Město Bělá pod Bezdězem tak nebude prodávat daný pozemek ve Vrchbělé. Otázka budoucnosti pozemku se bude řešit až s novým vedením města.

Mohlo by vás zajímat: Podívejte, jak rostlo. Nové sídlo Škody vyšlo na desítky milionů eur

Výstavba nového sídla společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi vyšla na desítky milionů eur. | Video: Škoda Auto