Co se v nemocnici změnilo od dob vašeho posledního působení?
Především se změnila ekonomická situace. Když jsem tehdy z čela vedení odcházel, nemocnice byla v plusu. Dnes jsme bohužel devadesát milionů v mínusu a je zadlužena.

Je zde něco, co jste před svým odchodem před devíti lety začal a nedokončil a teď byste na to rád navázal?
Rozdělaných věcí je tu několik, ale teď je před námi vybudování centrálního přijmu pacientů, což znamená, že by pacienti s akutním stavem byli přijímáni pouze na jednom místě a ne na čtyřech, jako je tomu doposud. Na centrálním příjmu pak budou rozdělení na akutní a méně akutní stavy. Následně lékaři rozhodnou o dalším potupu, pořadí pacientů a následné hospitalizaci nebo transportu na specializované oddělení či propuštění do domácího ošetřování. Tento systém bychom rádi spustili letos v září.

Chystají se v nemocnici ještě nějaké další změny, které budou mít dopad na pacienty?
V pondělí začíná rekonstrukce odběrových místností. Ročně sem přijde několik tisíc lidí. Každý všední den se tam tvoří dlouhé fronty, byť naše pracovnice odvádí skvělou a rychlou práci. Pro lidi je to velký diskomfort a dostatečně velká čekárna tady doslova chybí, stejně tak jako vyvolávací systém. Pacienti tak ve frontě stojí dlouhé minuty, aby o své místo nepřišli. To se po modernizaci samozřejmě změní.


Vašim hlavním úkolem je stabilizace jak ekonomické, tak personální situace. Sám jste řekl, že nemocnice je zadlužena. Můžeme tedy říci, že její stav je špatný?
S ekonomickou situaci jsem vás seznámil v předchozí otázce. Personálně je to tak, že na řadě míst máme nedostatek lidí. Nejvíce nám chybí střední personál, tedy zdravotní sestry, zdravotní asistenti, sanitáři nebo ošetřovatelský personál. Co se pak týče objemu péče, který nemocnice poskytuje, tak hlavně v lůžkové části bychom potřebovali přidat, tak abychom udrželi dostatek prostředků od zdravotních pojišťoven a mohli financovat chod nemocnice.

Zlepšuje se stav nemocnice?
Určitě ano, což dokazuje i to, že za první čtyři měsíce letošního roku došlo k evidentnímu zlepšení oproti roku 2015, a to jak po stránce ekonomické, tak i objemu péče. Nepůjde to ale najednou, je to práce na několik let.

Není to tak dlouho, co bylo uzavřena část dětského oddělení, konkrétně část pro matky s dětmi. Plánujete ho opět otevřít?
Ano, rozhodně. Nedostatek personálu zde byl zapříčiněn velkou nemocností a bohužel se sešlo hodně pracovních neschopností. Výhled je tedy takový, že od podzimu by tato část měla být opět otevřena.

Čekají tady na malé pacienty a jejich rodiče nějaké změny?
Využili jsme tento čas pro zkvalitnění služeb. Chceme rodičům, kteří tráví se svými dětmi čas v nemocnici, nabídnout důstojné zázemí, jež odpovídá dnešní době. Momentálně tam tedy probíhá rekonstrukce sociálních zařízení.


Ještě nedávno se mluvilo o stavbě centra pro matky s dětmi. Bude se tedy stavět?
Tento plán nadále zůstává. Pavilon pro matku s dětmi by měl být postaven na přelomu roku 2020 až 2021 a má nahradit současný objekt, jenž se nachází v ulici Boženy Němcové. Ten měl být pouze dočasným řešením poté, co se dětská nemocnice přestěhovala z objektu, který dnes slouží Centru 83.

Mluvilo se také o centru čínské medicíny. Jak je to s ním?
Bývalé vedení kraje mělo sice velké plány a chtělo toto centrum u nás zřídit v rámci spolupráce s Čínskou stranou, ale od tohoto záměru už jsme definitivně upustili. Česká lékařská komora považuje tuto formu léčby za nepřijatelnou a spojenou se spoustou problémů.

Vy osobně se nechystáte za centrum čínské medicíny bojovat?
Já nemám za co bojovat. Dokud nebude vytvořeno právní prostředí proto, aby tato metoda byla uznávanou plnohodnotnou léčbou a alespoň z části hrazena z veřejného zdravotního pojištění a lékařská komora se nestavěla proti ní, není o čem mluvit. Investice do takového projektu je zatím jen plýtváním veřejných prostředků.

Jedna ze zdravotních sester nemocnice je podezřelá z vraždy pacienta. Plánujete nějaká opatření, aby k podobným případům už nedocházelo?
Ne, nic takového nepřipravujeme. Díky této nepříjemné události jsme si prověřili, že naše systémy jsou nastaveny naprosto správně a jsou v pořádku. Navíc jsme akreditovanou nemocnicí, což znamená, že certifikovaná firma ověřila nastavená bezpečnostní pravidla a neshledala žádné nedostatky. Jedná se o klasický případ individuálního selhání, pokud tedy tomu tak bylo, a tomu prostě zabránit nelze v žádné profesi.

Je tato sestra stále zaměstnankyní nemocnice?
Ano, sestra je stále naší zaměstnankyní. Podle zákoníku práce zatím není důvod k rozvázání pracovního poměru. Je stále pouze podezřelá z trestného činu, a dokud nebude pravomocně rozhodnuto o její vině, tak tady skutečně neexistuje důvod k podání výpovědi. Pokud se třeba prokáže, že je nevina, může se, pokud ona sama bude chtít, na své místo vrátit.

Vaše nemocnice má velmi dobře fungující dobrovolnické centrum, jehož součástí je i canisterapie. Budete v podpoře dobrovolníků i nadále pokračovat?
Já a moji kolegové jsme ti, kteří s dobrovolnickou činností v nemocnici začali. Od té doby se centrum posunulo o kus dál a já jsem za to velmi vděčný. Zájemců o dobrovolnickou činnost je více a my je chceme i nadále podporovat a jejich činnost ještě více zintenzivnit. Rádi bychom dobrovolníky využívali více i na dalších odděleních, než na která nyní dochází. Chceme je například dostat více ke starým lidem nebo na místa, kde jsou pacienti ve velkém stresu třeba z důvodu čekání na výsledky vyšetření. A to platí i pro canisterapii.