Předškolákům z mateřské školy Laurinka předváděl, jak ošetřit základní úrazy, vysvětloval, jak se úrazům vyhýbat a kam volat, když už se nějaký stane. Velký úspěch u dětí měl i s názornou ukázkou, jak si správně mýt ruce, když si děti výsledek svého snažení mohly prohlédnout pod speciální lampou. První impuls k návštěvě školky dala její ředitelka Ludmila Burianová, jejíž snahou je, aby se děti o co nejvíce věcech dozvěděly pomocí ukázek v praxi. Zástupci nemocnice se pak pokusili vhodnou a pro děti zábavnou formou předškolákům ukázat, co by měli o úrazech a první pomoci vědět.

„Je zřejmé, že po podobném typu zábavných přednášek by ve školkách i na prvních stupních základních škol byla poptávka. I my bychom velmi rádi podobnou preventivní nauku rozšířili, bohužel na to ale z vlastních zdrojů nemáme peníze," řekla mluvčí nemocnice Kamila Hamáčková s tím, že preventivní výchova v oblasti zdravotnictví je v současné době nedostatečná.

„Pokoušíme se navázat partnerství s některými organizacemi a firmami, aby nám svou finanční pomocí podobnou výuku umožnily. Není to ale úplně lehké. Potřebujeme zejména peníze na názorné pomůcky a výukové plakátky, a v případě stálého zájmu škol samozřejmě i na lektora," dodala. Ředitel Kramář si reakci dětí velmi pochvaloval, pozitivně se o pilotní akci  vyjádřila i ředitelka MŠ Laurinka Ludmila Burianová. Jeden z cílů RVP PV ( Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) stanovuje vytvářet povědomí dětí o zdravém životním stylu.

Děti z Mateřské školy Laurinka se seznamují se zásadami ochrany zdraví prostřednictvím pestré škály činností. Režim dne je uzpůsoben potřebám dětí.
Učitelky vytvářejí podmínky pro spontánní pohybové vyžití dětí, stimulují jejich tělesný rozvoj, a to i mimoškolními aktivitami, například děti chodí plavat, bruslit, navštěvují solnou jeskyni…

„V předškolním vzdělávání preferujeme prožitkové učení v reálném prostředí. Proto jsme Klaudiánovu nemocnici oslovili se žádostí o spolupráci při seznamování dětí se zásadami bezpečného chování. Návštěva pana doktora a sledování jeho praktické ukázky, jak poskytnout první pomoc, jak dbát o osobní hygienu, zaujme děti zcela jistě více než pouhý výklad učitelky s pomocí obrázků," vysvětlila ředitelka školky.