Vážení spoluobčané,


jsem zklamán a smutný z toho, jak mě očernil včerejší Boleslavský deník. Prohlašuji, že některé skutečnosti uvedené ve zprávě se nezakládají na pravdě. Mé kroky byly učiněny v dobré víře a s vědomím, že podpisem dodatku urychlím rekonstrukci zimního stadionu tak, aby se občané města a fanoušci hokeje mohli co nejdříve dočkat dokončení rekonstrukce a zvýšení komfortu na zimním stadionu. Jednal jsem s plnou zodpovědností v době nepřítomnosti primátora, a to v souladu se zákonem o obcích.

Dle mého soudu existují dvě možnosti, jak se s dofinancováním oprav stadionu vyrovnat. Za prvé, přijmout příslušné rozpočtové opatření, nebo za druhé, jednat s firmou o novém dodatku smlouvy. Pro obě možnosti je stále časový prostor k jednání vzhledem k tomu, že do konce roku budou ještě dvě jednání zastupitelstva města. Právě zastupitelstvo bude mít samozřejmě rozhodující slovo v tom, jaký návrh řešení celé situace bude přijat.
Děkuji za důvěru.
Jan Smutný
první náměstek primátora

 

Názor redakce na dopis náměstka Jana Smutného:
Redakce nezpochybňuje dobrý úmysl Jana Smutného, pouze upozornila na administrativní chybu, které se dopustil. Nikdo nemůže komukoli a z jakýchkoli důvodů slibovat cizí peníze, když neví, jestli s tím jejich majitel (zastupitelé) bude souhlasit! Je úkolem médií na podobné pochybnosti upozorňovat.

Redakci navíc zaráží, že v druhé části svého vyjádření se Smutný k chybě znovu defacto přiznává a smysl reakce proto příliš nechápeme.
K úvodní větě Smutného dopisu se redakce nebude vyjadřovat s poukazem na dosavadní pozitivní přístup redakce k jeho osobě i množství pozitivních článků otištěných v Deníku v posledních týdnech.