Co jste udělali pro to, aby byli lidé dostatečně informovaní o uzavírkách?
S dostatečným předstihem jsme vylepili informační letáky na autobusových zastávkách na trati rychlostní zkoušky, letáky jsme zároveň rozdali do schránek domů a také městským policistům.

Jakým způsobem je zajištěna bezpečnost lidí při samotném závodě?
Na trati bude stát 64 komisařů v oranžových vestách, přičemž každý má na starost několik desítek metrů dlouhý úsek. Komisaři ručí za to, že žádný divák nebude stát na jiném místě, než která jsou pro diváky vyhrazena. Těsně před samotnou rychlostní zkouškou projede trasu činovník pro bezpečnost. Pokud zjistí, že je cokoliv špatně, například divák v nevymezeném prostoru, rychlostní zkouška bude na poslední chvíli zrušena a závodníci projedou tratí volným tempem. Je to tedy na lidech. Pokud chtějí něco vidět, musí dbát pokynů a stát na vyhrazených místech, jinak si sami způsobí, že rychlostní zkouška bude zrušena.

Je nějak v nebezpečných zatáčkách zmírněno riziko vyjetí z tratě a tím třeba i poškození soukromého majetku?
Za některými nebezpečnými zatáčkami budou retardéry ze sudů, aby závodník musel před zatáčkou hodně zpomalit a mezi sudy se trefit.

Na koho se mají lidé obrátit, pokud potřebují bližší informace o rychlostní zkoušce?
Bližší informace podává vedoucí rychlostní zkoušky, kontakt na něho je uveden na informačních letácích rozmístěných po městě.