O plánech vedení obce, s přestavbou radniční budovy, jsme si povídali se starostou Adamem Pospíšilem.

Jak se, pane starosto, budova radnice změní?
V podkroví vyrostou dvě kanceláře a zázemí pro úředníky. Dojde k uvolnění kanceláře na stavebním úřadě v prvním patře, aby měl stavební úřad k dispozici jednací místnost. Místnost je v tuto chvíli obsazena úředníky obecního úřadu (Správa majetku obce).

Kolik budou opravy stát?
Odhad ceny vychází ze zpracovaného rozpočtu, který je zhruba na úrovni šesti set tisíc korun. S rekonstrukcí je počítáno v letošním rozpočtu. Cena, se doufám podaří o něco snížit, díky současné situaci ve stavebnictví.

Nyní jste ve fázi vypsání výběrového řízení, kdy máte v plánu s pracemi začít a kdy skončit?
Chceme oslovit alespoň pět firem z Mladoboleslavska a začít chceme na konci října nebo v listopadu. Rekonstrukce by měla být hotova do konce letošního roku, ale je možné, že se vše protáhne až do roku příštího.

Slouží budova pouze pro potřeby obecního úřadu, nebo zde sídlí i někdo jiný?
V budově radnice je ještě pobočka České pošty, jinak je zcela využívána obecním úřadem. V přízemí je zřízeno informační středisko o jehož přesunutí do příhodnějších prostor vedeme v současnosti debatu.

Využíváte budovu například i ke kulturním akcím?
V tuto chvíli ne.

Toto budou opravy a přestavba interiéru, tak aby lépe vyhovoval vašim potřebám. Bude se budova opravovat i z venku?
Ano. Plánují se nějaké opravy vnějších omítek (fasády) a také opravy oken a dveří.