„Obdrželi jsme zatím tři nominace,“ řekl projektový manažer ankety Ondřej Šindelář a dodal, že v kategorii za mimořádný přínos za uplynulý rok je nominován jeden spolek a za na cenu za celoživotní dílo dvě osobnosti. „Jména prozradit nemohu, protože o nominacích bude jednat rada města a o laureátech rozhodnou v tajném hlasování zastupitelé.“ Předání cen je naplánováno na začátek příští ho roku, přesněji na oblíbený ples města. 


Město Mnichovo Hradiště uděluje Ceny města jednou do roka na základě písemných nominací z řad mnichovohradišťské veřejnosti, a to ve dvou kategoriích - za celoživotní přínos a za mimořádný přínos v uplynulém roce. Prvotním impulzem, který vedl k vytvoření této ankety, byla snaha vyznamenat a ocenit osobnosti Mnichova Hradiště, které se svými činy a prací staly příkladem hodným následování. V roce 2015 návrh posvětilo zastupitelstvo, a byl tak položen základ nové tradici. 


Začátkem nového roku přijaté nominace projedná rada města a doporučí zastupitelstvu své favority. Zastupitelé o laureátech rozhodují tajným hlasováním. Jednou ročně se uděluje také Cena města pro mládež za mimořádné studijní výsledky, úspěchy v soutěžích a za soustavnou společensky hodnotnou činnost. Tato cena je předána v souvislosti s koncem školního roku.


Vlastní ocenění má slavnostní charakter a jeho dějištěm bývá společenská akce, která mu dodá na vážnosti, například výroční ples města. Laureát Ceny města získá listinu s insigniemi Mnichova Hradiště a také umělecké dílo, jehož ústřední motiv říká, že jeho držitel má srdce na pravém místě. 


V rámci prvního ročníku ankety získali Cenu města v kategorii za celoživotní přínos Lhotický básník, patriot a učitel Josef Brož a Vlastimil Kouřil, propagátor komorní hudby a dlouholetý předseda mnichovohradišťského Kruhu přátel hudby. Ocenění za přínos v daném roce získali Luboš Dvořáček a Lenka Brynychová za to, že svým pohotovým jednáním zachránili život seniorovi, kterého na ulici postihla srdeční příhoda.


V loňském roce byli oceněni Alena a Ladislav Hejlovi - zakladatelé a sbormistři mnichovohradišťského dětského pěveckého sboru Zvonky a Helena Průšková – archivářka a historička, která od roku 1970 do roku 1998 působila ve Státním oblastním archivu v Mnichově Hradišti.