„Evropská unie už nebude podporovat modernizaci místních komunikací, opravy chodníků, modernizaci veřejného osvětlení, opravy drobných kulturních památek, cestovní ruch a podobně," upozornil starosta Dolního Bousova Miroslav Boček, který nedávno s hejtmanem Středočeského kraje otevřel rekonstruovaný průtah městem.

Z dotací města, případně obce, ale stále budou moci financovat zateplování veřejných budov a s tím spojenou výměnu oken, otopných soustav, dále budování kanalizací a nových vodovodů i revitalizaci veřejné zeleně.

Stejně tak ale bude podle Miroslava Bočka trvat problém. Pro malé obce a města bude stále velmi obtížné na slibované evropské prostředky vůbec dosáhnout.

Žádosti připraví včas

Dolní Bousov se však nevzdává a na každou z výzev se bude včas a postupně připravovat. „První žádostí o dotaci v novém období bude žádost z operačního programu životního prostředí na intenzifikaci čistírny odpadních vod," plánuje starosta. Město tak chce získat peníze na zvýšení kapacity a zajištění odbourání fosforu v technologické lince čištění odpadních vod.

Na stávající čističku je nyní připojeno přes dva tisíce obyvatel, a zařízení už pomalu přestává stačit. Dolní Bousov je totiž proslulý tím, že stále prodává stavební pozemky a další chystá k zasíťování. Rodinné domy si zde staví nejen zdejší lidé, ale také přespolní.

„Aktuální kapacita čističky je téměř vyčerpaná a noví obyvatelé by se na ní nemohli připojit, což by omezovalo rozvoj města," konstatoval Miroslav Boček.

Navýčení kapacity

Dolní Bousov plánuje zvýšit kapacitu na 2 500 obyvatel ze stávajících 2 200. Jestli město se žádosti uspělo, to se dozví v první polovině následujícího roku. Každopádně, v současné době hledá další možnosti získání financí na modernizaci a opravu vodojemu Horní Bousov a na opravu čerpací stanice Střehom.

„Na výše uvedené projekty už máme zpracované projektové dokumentace. Věříme, že budeme úspěšní," dodal Miroslav Boček.