Na tři střední školy (což je oblast patřící do sféry působnosti kraje) i na jednu základní zavítají radní pro oblast školství Zdeněk Seidl a radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička (oba ČSSD).


Už v devět ráno začíná jejich program v učilišti Hubálov. Tam se oba politici budou zajímat o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – právě toto učiliště poskytuje systematickou podporu žákům se specifickými poruchami učení – a chtějí se také seznámit s dopady inkluze v oblasti středního odborného vzdělávání s výučním listem. Péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami bude věnováno také dopolední jednání v jediné z navštívených základních škol. Objektu ve Václavkově ulici v Mladé Boleslavi dlouhodobě chybí prostory pro jejich vzdělávání.


Slavnostnější (a vzhledem k nabízeným aktivitám možná i poněkud rozvernější) atmosféru bude mít před polednem zastávka v Jičínské ulici rovněž v Mladé Boleslavi. Oba radní se zúčastní oslav 65. založení školy, která dnes funguje jako SOŠ a SOU. Právě v pátek a v sobotu tam oslavy vrcholí: po oba dny škola zve k návštěvě uchazeče o studium i rodiče těch, kteří ji právě navštěvují, ale také absolventy – a vůbec všechny příznivce. 


Dny otevřených dveří začínají vždy v osm ráno – a končí v pátek ve čtyři hodiny odpoledne a v sobotu dvě hodiny po poledni. Ředitel Jiří Šlégl návštěvníkům vzkazuje, že na ně nečekají pouze informace o vzdělávacím programu či prohlídka celé školy i s dílnami a domovem mládeže (a to v doprovodu studentů a s jejich výkladem) nebo prohlídka vzpomínkové výstavy jak s řadou fotografií, tak i žákovských výrobků. V programu nechybí ani přijímací zkoušky nanečisto; k těm se však zájemci museli přihlásit předem. A na návštěvníky čekají rovněž soutěže v praktických dovednostech v tréninkové učebně, jízdy zručnost s lecčím, co se dá nějak rejdovat (od kolečka přes rudl a paletový vozík až po osobní auto) – a dokonce společná stavba netradičního vánočního stromu z vyřazených knih.


Odpoledne se oba krajští radní (z nichž Horčička v Mladé Boleslavi i bydlí) přesunou do Palackého ulice. Na tamějším gymnáziu je čeká jednání o možnostech podpory nadaných žáků a o možnostech výuky některých předmětů v cizím jazyce.