Radek Banga ale nepřijel jen tak. Přivezl s sebou preventivní program Když chceš, tak to dokážeš. Je založený na vlastním příběhu a zkušenostech a snaží se jím přesvědčit mladou generaci k tomu, abych chtěla v životě něco dokázat, motivuje je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování. Preventivní program navázal na projekt, kterým se žáci zabývají od začátku školního roku a právě v těchto dnech vyvrcholil. Nazvali ho Rom osobnost a vytvořili tak výstavu osmi známých lidí, kterým se navzdory barvě pleti podařilo udělat kariéru.